Gå til indhold

Nyhed -

Bredbåndspuljen: Høring om vejledning

Energistyrelsen ønsker bemærkninger til et udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen.

Ansøgningsrunden for bredbåndspuljen forventes at starte i juni 2016 og løbe indtil oktober 2016. Til brug for ansøgningsrunden har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning til ansøgere, der forklarer den proces, ansøgerne skal gå igennem, og de krav, der stilles til ansøgninger.

Med denne høring ønsker Energistyrelsen at modtage forslag og bemærkninger til udkastet, herunder om der er andre emner, potentielle ansøgere ønsker information om.

Her er et direkte link til høringsportalen

Om bredbåndspuljen

Puljen vil være målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Adresser, der ikke har adgang til 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en særlig prioritering ved vurdering af projekterne. Det vil være muligt for kommuner og lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder at søge om tilskud fra puljen til delvis finansiering af lokale bredbåndprojekter.

Regeringen har den 26. april 2016 indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen.

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016. Der udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal realiseres.

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent +45 33 92 68 58