Gå til indhold
Bredbåndspuljen skal evalueres – alle er velkomne til at bidrage

Nyhed -

Bredbåndspuljen skal evalueres – alle er velkomne til at bidrage

Energistyrelsen har igangsat en offentlig høring om den statslige bredbåndspulje. Fristen for bidrag til høringen er 23. oktober.

Energistyrelsen er i gang med at evaluere den statslige bredbåndspulje og inviterer nu alle interesserede til at bidrage til evalueringen med kommentarer og forslag.

Evalueringen skal overordnet belyse to spørgsmål:

  1. Har puljen virket efter hensigten og dermed tilgodeset de hensyn, der lå til grund for ordningen?
  2. Er der noget vedrørende puljen, som bør ændres? Det skal bl.a. afklares, om de kriterier, er anvendes ved tildeling af støtte, bør justeres.

Send en mail med kommentarer og forslag til Energistyrelsen senest mandag den 23. oktober 2017 til tele@ens.dk.

Læs mere om evalueringen af bredbåndspuljen og den offentlige høring på høringsportalen.

Kontakt

Chefkonsulent Rikke Rosenmejer, Center for Tele, tlf: 33 92 75 74, e-mail: RRO@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær, Center for Tele, tlf: 3392 7913, e-mail: hkj@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum