Nyhed -

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen

Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke. Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Den 25. maj 2018 gælder nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, idet databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Energistyrelsen har i den forbindelse været i dialog med Justitsministeriet for at afklare hjemmelsgrundlaget for hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål.

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Dermed vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt:

  • Data skal anvendes til bl.a. driftsoptimering (eksempelvis overvågning af lækager), øget forsyningssikkerhed, præcis aflæsning m.v., da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.
  • De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal overholdes.

Læs mere om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Specialkonsulent Rikke Olsen, rio@ens.dk, 33 92 66 86


Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06