Nyhed -

Det faktiske energiforbrug steg 1,0 pct. i 1. kvartal 2010

Det faktiske energiforbrug var 1,0 pct. højere i 1. kvartal 2010 end i 1. kvartal 2009.

Nettoeksporten af el i de 3 første måneder af 2010 var højere end året før. Når der korrigeres for brændselsforbruget ved udenrigshandlen med elektricitet steg energiforbruget i 1. kvartal 2010 med 0,2 pct.

Udviklingen i energiforbruget skal ses på baggrund af et betydeligt koldere vejr i år end sidste år. Graddagetallet var således 18,5 pct. højere i 1. kvartal 2010 end i 1. kvartal 2009.

Det faktiske forbrug af olie og kul faldt henholdsvis 6,7 og 3,0 pct., mens forbruget af naturgas steg 19,3 pct.

Produktionen af primær energi var 3,5 pct. lavere i 1. kvartal 2010 end i 1. kvartal 2009. Råolieproduktionen faldt 10,9 pct., mens produktionen af naturgas steg 8,4 pct. Der foreligger endnu ikke en statistisk opgørelse over samlet produktion og forbrug af vedvarende energi i 2010. Det er i månedsstatistikken antaget, at produktionen og forbruget af vedvarende energi er uændret i forhold til 2009.

Energiproduktion og -forbrug 1. kvartal 2009 og 2010

Statistik og nøgletal

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06