Nyhed -

Energistyrelsen giver endelig tilladelse til Kriegers Flak Havvindmøllepark

Energistyrelsen har godkendt detailprojekt og meddelt VVM-tilladelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark, som Vattenfall herefter kan påbegynde etableringen af.

Energistyrelsen har den 3. februar 2020 godkendt Vattenfalls detailprojekt for den 600 MW store havvindmøllepark ved Kriegers Flak samt meddelt VVM-tilladelse til selskabet.

Kriegers Flak Havvindmøllepark bliver den foreløbigt største danske havvindmøllepark, når den står færdig forventeligt med udgangen af 2021. Parken består af 72 vindmøller placeret med den nærmeste mølle ca. 13 km fra Møns Klint og ca. 32 km fra Stevns.

VVM-tilladelsen og godkendelsen af detailprojektet giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte anlægsarbejdet af Kriegers Flak Havvindmøllepark, når klagefristen er udløbet.

Klager over Energistyrelsens afgørelse kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet her eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail, på telefon +45 72 40 56 00 eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 2. marts 2020.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Afgørelsen er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Baggrund

  • Med Energiaftalen 2012 blev det politisk besluttet at udbyde Kriegers Flak Havvindmøllepark.
  • I december 2015 blev VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark sendt i offentlig høring, hvorefter der blev afholdt et udbud af havvindmølleparken. Vattenfall vandt udbuddet og indgik den 22. december 2016 koncessionsaftale med Energistyrelsen og blev samtidig meddelt etableringstilladelse til havvindmølleparken.
  • I april 2019 fremsendte Vattenfall et detailprojekt til Energistyrelsen. I forbindelse med gennemgang af detailprojektet har Energistyrelsen anmodet Vattenfall om at udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen fra 2015, fordi det konkrete opstillingsmønster og valg af vindmøller for nogle miljøforhold medfører påvirkninger, der ikke er beskrevet i den oprindelige VVM-redegørelse.
  • Energistyrelsen afholdte i perioden 22. oktober til 17. december 2019 offentlig høring over tillæg til VVM-redegørelse samt høring over grænseoverskridende påvirkninger på miljøet (Espoo høring). I forbindelse med høringen er der indkommet høringssvar fra foreninger og myndigheder. Høringssvarene er indgået i Energistyrelsens behandling.

Kontakt

Fuldmægtig Tobias Grindsted, +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale