Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør ny frekvensstrategi

Energistyrelsen har udarbejdet en ny frekvensstrategi, som tager højde for udviklingen og de kommende initiativer, der bør gennemføres på frekvensområdet.

Den teknologiske udvikling går stærkt, og der opstår løbende nye tjenester, der har brug for radiofrekvenser. Desuden stiger dataforbruget kraftigt i disse år blandt andet som konsekvens af den stigende digitalisering. Og både forbrugere og virksomheder bruger deres mobiltelefoner og andre trådløse apparater mere end nogensinde.

Mens eksisterende tjenester skal have mere plads i frekvensspektret, skal der også findes plads til de nye, og det er vigtigt, at radiofrekvenser kan stilles til rådighed, når behovene opstår. Samlet set øger det presset på radiofrekvenserne, der er en begrænset ressource.

Der er dermed et behov for, at frekvensstrategien opdateres med jævne mellemrum, så den tager højde for de væsentligste initiativer, der bør gennemføres på frekvensområdet i fremtiden, og så der kan foretages den rette prioritering.

Energistyrelsen har derfor udarbejdet en ny frekvensstrategi, der angiver prioriteterne på frekvensområdet for de kommende fem til ti år. Frekvensstrategien er udarbejdet af Energistyrelsen med inddragelse af danske interessenter og opdateres med fire-fem års mellemrum.

Energistyrelsen har mødt stor interesse fra interessenterne for at bidrage til arbejdet med strategien. Den nye frekvensstrategi giver dermed et godt afsæt for samarbejdet mellem interessenter og Energistyrelsen i de kommende år.

Læs frekvensstrategien

Fakta

Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer og er derigennem med til at sikre grundlaget for danskernes adgang til trådløse kommunikations­teknologier. Effektiv anvendelse af de naturligt begrænsede frekvensressourcer og rettidig adgang til frekvenser er med til at gøre Danmark til et af verdens førende høj­teknologiske samfund.

Kontakt

  • Fuldmægtig Søren Esper Wahlgren, sesw@ens.dk, 3392 6862
  • Chefkonsulent Robert Lindgaard, rli@ens.dk, 3392 6870

Emner

  • Telekommunikation

Kategorier

  • teleforsyning

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06