Nyhed -

Energistyrelsen opretter nyt sekretariat for Power-to-X

Som opfølgning på PtX-aftalen fra 15. marts opretter Energistyrelsen hen over sommeren et nyt sekretariat, som vil være indgang for alle facetter af PtX og skal bistå myndigheder og projektudviklere med at skabe overblik over myndighedsbehandling og -godkendelsesprocesser og løbende følge udvikling af PtX i Danmark.

Sekretariatet nedsættes som en del af PtX-taskforcen, der fremgår af PtX-aftalen. Sekretariatet skal understøtte udviklingen af PtX i Danmark samt bistå aktører, interessenter og myndigheder med vejledning om godkendelsesprocedurer mv.

Sekretariatet vil løbende som en del af taskforcen identificere og adressere barrierer og muligheder for udviklingen af PtX i Danmark og således understøtte PtX-aftalens ambitiøse mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i Danmark i 2030.

En af sekretariatet første opgaver bliver at understøtte samarbejdet mellem myndigheder om myndighedsbehandling og godkendelse af PtX-anlæg, samt at understøtte klar kommunikation og vejledning om processer og regler på området.

Energistyrelsen indleder dialog med sektoren om det fremtidige arbejde

I mellemtiden vil Energistyrelsen gå i dialog med relevante aktører og myndigheder om organiseringen af arbejdet. Dette skal sikre en god proces for opstart af initiativerne, og at de mest presserende udfordringer adresseres først. Det er forventningen, at sekretariatet i Energistyrelsen for alvor starter arbejdet i efteråret.

Læs aftale om fremme af brint og grønne brændstoffer af 15. marts

PtX-aftalen består bl.a. af:

  • Et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år.
  • Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-anlæg.
  • Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som eksempelvis PtX-producenter.
  • 57 mio. kr. i 2022-2026 til en understøttende initiativer, bl.a. en PtX-taskforce og et sekretariat i Energistyrelsen, der bl.a. vil vejlede projektudviklere og myndigheder.
  • Første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der kan fremme eksport til eksempelvis Tyskland.

Regeringen fremlagde sit udspil om Fremtidens grønne brændstoffer i december sidste år og har nu lavet en aftale med forligspartierne bag Klimaaftalen for energi og industri mv. fra d. 22. juni 2020.

Emner

  • Energispørgsmål

Kategorier

  • energiteknologi
  • forsyning

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06