Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen støtter grøn transport

Energistyrelsen har igennem tre puljer uddelt støtte på samlet ca. 30 mio. kr. med det formål at fremme udbredelsen af grønne køretøjer og drivmidler som et led i den langsigtede omstilling til fossiluafhængighed af den danske transportsektor.

Energistyrelsen har igennem tre puljer uddelt støtte på samlet ca. 30 mio. kr. med det formål at fremme udbredelsen af grønne køretøjer og drivmidler som et led i den langsigtede omstilling til fossiluafhængighed af den danske transportsektor. De tre puljer erInfrastrukturpuljen til fremme af el- og gasdrevnekøretøjer, tilskud til elbusser, og Forsøgsordningen for elbiler . Midlerne til puljerne er afsat i energiaftalen 2012 og klimapuljen.

Læs mere information om puljerne.

Der er indkommet i alt 27 ansøgninger til de tre puljer med et samlet ansøgt beløb på ca. 47 mio. kr.

Puljerne vil samlet set sikre anvendelse af ca. 900 el- og plug-in hybridbiler og ca. 50 offentlige ladestandere, 6 elbusser, ca. 30 tunge køretøjer på biogas og tre offentlige gastankstationer.

Energistyrelsen har støttet følgende projekter:

Aarhus elbusStøtte til 2 elbusserForsøgsordning for elbiler1.492.000
Analyse af elbilers potentiale til at levere strøm til værktøj og udstyr i erhvervsmæssig anvendelse, samt inddragelse i udbud på serviceydelserAt undersøge potentialet i at anvende elbiler til at levere strøm til erhvervsdrivendeForsøgsordning for elbiler161.000
Analyse og formidling af el-/plug-in hybridbilers anvendelighed som delebil i landdistrikterAt undersøge mulighederne for anvendelse af elbiler til delebiler i landdistrikterForsøgsordning for elbiler240.000
Delebiler i småbyer med Vehicle-to-grid potentialeAt udbrede kendskabet til og opstart af delebilsordning med plug-in hybriderForsøgsordning for elbiler216.200
Elbilnetværk for kommuner og virksomhederAt etablere netværk i kommuner og virksomheder om vidensdeling om elbilerForsøgsordning for elbiler336.250
Demonstration og analyse af intelligent elbil opladning i et nationalt perspektivAt demonstrere hvordan elbiler i praksis han oplades intelligent og hvilke positive effekter dette har få bruger, elsystem og samfundForsøgsordning for elbiler240.000
Erfaringsopsamling og formidling om e-mobilitet i Danmark.At opsamle den dannede viden om el- og plug-in hybridbiler samt ladeinfrastruktur i støtteordninger Forsøgsordning for elbiler638.967
Forhandler performance i salg af elbilerAt undersøge og evt. efteruddanne bilforhandleres evne til at imødekomme kundernes krav og forventninger i salget af elbiler Forsøgsordning for elbiler295.995
Kortlægning af chaufførbetinget energiforbrug i el- og dieselbusserAt undersøge, hvilken betydning chaufføradfærd har for energiforbruget i hhv. elbusser og dieselbusserForsøgsordning for elbiler781.900
Aktiv elbils-promovering borger til borgerAt etablere informationsmøder mellem elbilsejere og interesserede borgereForsøgsordning for elbiler238.400
Elbusser som terminalbusser i Københavns LufthavneAt støtte 2 elbusserForsøgsordning for elbiler1.400.000
Udvidet elektrificeringsradiusAt anvende plug-in hybrider i delebilsordninger for at udvide anvendelsesområdet af eldrevne køretøjerForsøgsordning for elbiler699.000
Urban Space ExchangeAt etablere ladestandere til el-delebilsordningForsøgsordning for elbiler288.000


Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum