Gå til indhold
Energistyrelsen udgiver ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Nyhed -

Energistyrelsen udgiver ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Vejledningen beskriver beregningsmetoden og valg af forudsætninger, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af energirelaterede projekter.

Vejledningen er særligt anvendelig for udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Vejledningen bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de samfundsøkonomiske analyser, fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det samfundsøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen.

Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere samt kommuner.

I opdateringen er vejledningen styrket og tydeliggjort på en række områder:

  • Større fokus på dokumentation af data og forudsætninger
  • Forslag om indledende dialog mellem varmeselskab og andre interessenter
  • Fokus på valg af alternativer til projektet, herunder individuel forsyning og kollektive varmepumper
  • Præciseringer ang. opgørelse af projektområde og varmebehov
  • Anvendelse af det faktiske varmebehov hvis det kan opgøres
  • Ændret opgørelse af investeringsomkostninger (annuitet eller scrapværdi baseret på annuitet)
  • Ændret opgørelse af omkostningsfordeling ved kraftvarme

Den nye vejledning er gældende fra den 6. juli 2018, og gælder for nye projektforslag, der indsendes til behandling ved kommunen fra og med denne dato. Projektforslag, der allerede er indsendt til behandling ved kommunen kan færdigbehandles efter den gamle vejledning.

En opdateret udgave af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger forventes offentliggjort i september 2018.

Læs "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018".

Læs mere om samfundsøkonomiske analysemetoder på Energistyrelsens hjemmeside. 

Kontakt

Samfundsøkonomisk metode og vejledningen generelt

Ingeborg Ørbæk: irb@ens.dk

Henrik Duer: hdu@ens.dk

Varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen og specifikt vedr. projektforslag

Søren Lyng Ebbehøj: sle@ens.dk

Anne-Christine Matzon: acm@ens.dk

Related links

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum