Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen vil sikre bedre varmepumpekompetencer

Installatører og montører, som arbejder med varmepumper, kan resten af året komme på kursus og sikre sig et uddannelsesbevis, der kvalificerer til at få virksomheden VE-godkendt, til en meget fordelagtig pris. 

Energistyrelsen iværksætter et særligt uddannelsesforløb, der skal opgradere kompetencerne blandt installatør- og montørvirksomheder, producenter og grossister m.fl. Målet er at sikre bedre installationer og mindske antallet af fejl, når varmepumperne installeres i danskernes hjem.

Baggrunden for indsatsen er bl.a. en rapport fra 2017, der viser, at 85 % af de undersøgte installationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke har en tilstrækkelig energieffektivitet (SFP). Derfor er der brug for at styrke installatørbranchens kompetencer, så energieffektiviseringspotentialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne oplever større tilfredshed med deres varmepumpe. Større kundetilfredshed er vigtigt i forhold til at gøre varmepumper til den foretrukne opvarmningsform uden for fjernvarmeområderne.

Tre forskellige kurser

  • Intensiv læring i form af et 3-dages kursus til dem, der sælger, projekterer eller installerer varmepumper. Det er for ingeniører, installatører, maskinmestre eller håndværkere, der arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Koster 1.200 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
  • Supplerende 1-dags kursus for erfarne installatører og rådgivere, der i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Koster 500 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
  • 1 dags-kursus for varmepumpemontører og -teknikere samt vvs’ere, der er udførende på varmepumpeinstallationer. Kurset koster 500 kr. Der er ingen prøve ved dette kursus.

Alle tre kurser udbydes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Klar til VE-godkendelse

Virksomheder, der sender medarbejdere på de nye kurser, får styrket deres kompetencer og sikrer sig samtidig, at virksomheden hurtigt kan blive VE-godkendt. At have en VE-uddannet medarbejder er en forudsætning for, at virksomheden kan opnå VE-godkendelse. Deltagerne på kurset kan afslutningsvis tage en prøve, der gør det muligt at opnå VE-godkendelse.

Kursusdeltagerne kan altså med bestået prøve og VE-uddannelsesbeviset i hånden varetage rollen som VE-uddannet medarbejder på varmepumpeområdet. Prøven varetages af KEA (Københavns Erhvervsakademi), mens kurset gennemføres af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og foregår hos Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Odense.


Hvad er en VE-godkendelse? 

VE-godkendelsen er frivillig ordning for virksomheder, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen.

For at blive VE-godkendt skal virksomheden – ud over at have en VE-uddannet medarbejder – have en vvs- eller el-autorisation og et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset kravene i VE-godkendelsesordningen. Det er dog en forholdsvis simpel opgave at tilpasse virksomheds kvalitetsledelsessystem til kravene i VE-godkendelsesordningen.

De virksomheder, der har opnået en VE-godkendelse, kan blandt andet findes på Energistyrelsen hjemmeside SparEnergi.dk.

Læs mere om både kurserne og VE-godkendelse.

Læs rapporten 'Den gode varmepumpeinstallation'.

Læs om VE-godkendte virksomheder 

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum