Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Evaluering af bredbåndspuljen

Bredbåndpuljen er efter Energistyrelsens vurdering et nyttigt redskab i bestræbelserne på at nå målsætningen om, at alle boliger og virksomheder skal have adgang til hurtigt bredbånd.

I evalueringen peger Energistyrelsen på, at udrulningen af digital infrastruktur i Danmark alt overvejende gennemføres på markedsvilkår uden brug af offentlige tilskud. Der er imidlertid behov for en statslig indsats for at sikre dækning til de adresser, hvor markedet ikke kommer til at levere dækning.

En statslig bredbåndspulje på cirka 100 mio. kr. om året er efter Energistyrelsens vurdering så beskeden i størrelse set i forhold til telebranchens samlede investeringer, at den ikke vil påvirke branchens investeringsniveau negativt.

Læs evalueringen af bredbåndspuljen

Fakta om bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen blev igangsat som en firårig forsøgsordning i 2016.
  • I 2016-2018 er der udmøntet godt 280 mio. kr. Der er samlet givet tilsagn om tilskud til 164 projekter omfattende godt 12.000 adresser.
  • Der er 100 mio. kr. i bredbåndspuljen 2019. Energistyrelsen forventer at udsende afgørelser om tilsagn i december 2019.
  • Som et led i de igangværende forhandlingerne om finansloven skal der tages stilling til, hvorvidt bredbåndspuljen skal forsætte i 2020.

Kontakt

Chefkonsulent Henrik Kjær, hkj@ens.dk, 3392 7913

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum