Gå til indhold
Historisk bred aftale om god digital dækning og fremme af 5G

Nyhed -

Historisk bred aftale om god digital dækning og fremme af 5G

Pressemeddelelse fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet: Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen indeholder både de overordnede rammer for dansk telepolitik samt seks konkrete understøttende initiativer, der skal fremme god dækning, nye teknologier og gode rammevilkår for telebranchens investeringer.

”Vi baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Jeg er glad for og stolt over, at hele Folketinget nu står bag dansk telepolitik og indsatsen for god dækning i Danmark. Vi er enige om, at dansk telepolitik fortsat skal bygge på principperne om markedsbaseret udrulning af nettene og teknologineutral regulering.” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Udover de overordnede rammer sætter aftalen blandt andet fokus på kommunernes rammer for at understøtte god dækning, og hvad teleselskaberne betaler i masteleje, når de skal opsætte mobilmaster. Derudover skal Danmark være i front, når det drejer sig om 5G, som er fremtidens lynhurtige mobilteknologi, og som bl.a. kan bruges til at understøtte selvkørende biler,

“Med aftalen er der også enighed om at afsætte 60 mio. kr. yderligere til den succesfulde bredbåndspulje i 2018, så der i år samlet er 100 mio. kr til bredbåndspuljen og at målrette puljen yderligere mod tyndtbefolkede områder” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Aftalen har følgende nøgleelementer:

  • Det er i udgangspunktet markedet selv, der skal udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, der hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå ud.
  • Telepolitikken skal fremme, at der er adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.
  • Bredbåndspuljen forøges med yderligere 60 mio. kr. i 2018 og målrettes i højere grad mod tyndtbefolkede områder.
  • Der sættes klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.
  • Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de lokalt skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur, herunder i forhold til masteleje.
  • Der nedsættes et nyt brancheforum. Forummet skal bl.a. se på, hvordan eventuelle administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, om der kan skabes et miljø for test af nye 5G-tjenester i Danmark, samt hvordan disse kan bidrage til skabe vækst og udvikling i hele landet.


Læs "Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark"

Kontakt

Lasse Anker Bendtsen
lasab@efkm.dk

4172 3884

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder