Nyhed -

Høring: Ny bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer

Energistyrelsen sender i dag en ny bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker i høring. Frist for høringssvar er tirsdag den 8. december 2020.


VE-bonusordningen, der trådte i kraft den 1. juni 2020, er et alternativ til køberetsordningen, hvor naboer til nye VE-anlæg får en årlig kontant skattefri bonus. Bonussen baseres på en andel af produktionen svarende til 5 kW, hvilket svarer til ca. 5.000 kroner årligt for landvindmøller og ca. 2.000 kroner for et solcelleanlæg. 

Produktionsandelen hæves fra 5kW til 6,5 kW

En central ændring i den nye bekendtgørelse er, at produktionsandelen hæves fra de nuværende 5kW til 6,5 kW. Værdien af bonussen beregnes ud fra den gældende elpris, ganget med den faktiske elproduktion fra VE-anlægget. Størrelsen af VE-bonussen afhænger således af markedsprisen for el, samt af hvor effektiv anlægget er. Med en VE-bonussats på 6,5 kW og Energistyrelsens antagelser skønnes det, at den årlige VE-bonus gennemsnitligt vil blive 6.500 kr. for et vindmølleprojekt og 2.500 kr. for et solcelleanlæg. Det præcise beløb afhænger dog af elprisens udvikling og elproduktionen det enkelte år.

Ændringen blev besluttet som en del af klimaaftalen for energi og industri, som blev indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 22. juni 2020.

Læs høringsmaterialet på høringsportalens hjemmeside 

Kontakt

Fuldmægtig Gudny Sjøfn Olafsdottir, gsno@ens.dk, 33 92 78 39

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • vedvarende energi
  • forsyning
  • klima og co2
  • effektivisering & erhverv

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06