Gå til indhold
Hvordan opnår man energibesparelser ved renovering af store bygninger?

Nyhed -

Hvordan opnår man energibesparelser ved renovering af store bygninger?

Energistyrelsen inviterer i samarbejde med SBi – Aalborg Universitet, Grundejernes Investeringsfond (GI) og Bygherreforeningen til interessentseminar om en ny SBi-anvisning om energirenovering af større bygninger, der er resultatet af et metodeprojekt, som styrelsen iværksatte i 2016.

Energibesparelser i bygninger opnås billigst, når de gennemføres i forbindelse med de bygningsrenoveringer eller ombygninger, der alligevel finder sted. Mange bygherrer og investorer har imidlertid oplevet, at de energibesparelser, som de får stillet i udsigt, inden de går i gang med et større ombygningsarbejde, tabes undervejs i processen.

Energistyrelsen har derfor sammen med Grundejernes Investeringsfond finansieret et projekt om, hvordan renoveringer af store bygninger kan gennemføres for at sikre, at man dels får et troværdigt beslutningsgrundlag om energibesparelserne inden starten af projektet, og dels hvordan det sikres, at besparelserne realiseres i det færdige projekt.

I forbindelse med udgivelsen af den anvisning, der er et resultat af projektet, afholdes et seminar hos Grundejernes Investeringsfond, onsdag den 7. juni 2017 kl. 13-16, Ny Kongensgade 15, København K.

Se tilmelding og dagsorden til seminaret 

På seminaret vil resultatet af projektet blive præsenteret. Projektet er udført i samarbejde med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygningsstyrelsen, Dansk Byggeri, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), der alle har siddet i en styregruppe. Resultatet udgives den 1. juni 2017 af SBi som ”SBi-anvisning nr. 269, Renovering af større bygninger - metode og proces”.

Anvisningen betragter renoveringen af en bygning som en sammenhængende proces, der starter med en idefase, hvor bygherren formulerer sine ønsker og visioner til renoveringsprojektet og afsluttes efter idriftsættelsen med en kontrol af, at bygningen fungerer som forudsat. Samtidig indeholder anvisningen vejledning om, hvordan renoveringsprojektet kan opdeles i faser, og hvilket beslutningsgrundlag, der skal fremskaffes for de enkelte faser. Hertil kommer råd om, hvilke parter skal inddrages og opgave- og ansvarsfordelingen.

Målgruppen for anvisningen er bygherrer, der står for at gennemføre renoveringer af større bygninger, som f.eks. kontorbyggerier eller etageboliger, og som prioriterer gennemførelsen af energibesparelser.

Kontakt

Chefkonsulent Renato Ezban, Energistyrelsen, tlf: 3392 7723, e-mail: re@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum