Gå til indhold
Informationsmøde: Finansiering af nye energiløsninger i 2018

Nyhed -

Informationsmøde: Finansiering af nye energiløsninger i 2018

EUDP, DI Energi, Dansk Energi, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til informationsmøde i Aarhus og København ultimo januar 2018.

En halv milliard danske kroner er i spil, når Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK i 2018 udbyder muligheden for at opnå medfinansiering til nye effektive og vedvarende energiløsninger.

På informationsmødet kan du høre om, hvordan du søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger. Du får også mulighed for at møde andre virksomheder, som sætter fokus på udvikling af ny energiteknologi og fortæller om deres projekterfaringer.

Kom og netværk, mens du bliver klogere på mulighederne for at få offentlig medfinansiering til energirelaterede projekter.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 30. januar 2018 hos Vestas, Hedeager 42, 8200 Skejby
  • Onsdag d. 31. januar 2018, Pakhus 47, Sundkaj, Københavns Nordhavn, 2100 Kbh. Ø.

Du kan tilmelde dig informationsmødet her

Der er ingen tilmeldingsfrist men en øvre begrænsning på antallet af deltagere. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princip, hvorfor vi anbefaler, at man tilmelder sig hurtigst muligt.

Program

9.00 Registrering, kaffe og netværk
9.30 Velkomst
9.45 Danske energiprogrammer – grundlaget for vækst og mere eksport
v/ branchedirektør Troels Ranis, DI Energi
10.15 Det gode projekt – bestyrelsens perspektiv
v/ EUDP
10.45 Pause
11.00 Fra viden til vækst – Innovationsfonden investerer i energiteknologi
v/ Innovationsfonden
11.30 Viden i anvendelse – fra idé til resultat
v/ ELFORSK
12.00 Frokost

Virksomhedscases – hør andre virksomheder fortæller om deres erfaringer

13.00 Virksomhed 1 (TBA)
13.25 Virksomhed 2 (TBA)
13.50 Virksomhed 3 (TBA)
14.15 Afrunding
14.20 Tid til netværk

Fakta om EUDP

  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.
  • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.
  • Læs mere om EUDP på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 33 92 75 32, mun@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder