Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Invitation: Kom til konference om energieffektivisering og lokale partnerskaber

Den 19. november 2019 er Energistyrelsen vært for konferencen ”Succes med energieffektivisering gennem lokale partnerskaber”.

På konferencen er der fokus på erfaringer fra lokale partnerskaber, der på hver deres måde har bidraget til den grønne omstilling. Konferencen er åben for alle, men særligt relevant for projektledere i kommuner, lokale aktører, iværksættere og energiselskaber der søger inspiration til etablering og gennemførelse af lokale partnerskaber om energieffektivisering.

Du kan blandt andet høre oplæg fra:

  • Søren Hermansen, ildsjæl fra Samsø og en af verdens 10 største ”Environmental heroes” ifølge TIME Magazine
  • Otte lokale partnerskaber, der på forskellig vis har skubbet til den grønne omstilling i bygninger
  • Adfærdsekspert Jossi Steen-Knudsen


Lokale samarbejder bidrager til den grønne omstilling

Partnerskabsprojekterne startede op i efteråret 2016, og har afsluttet deres projekter i efteråret 2019. De har fået støtte fra Energistyrelsen som led i udmøntningen af initiativet ”Energieffektive og intelligente bygninger”.

Projekterne er kendetegnet ved at bestå af et samarbejde ml. kommuner og en række lokale foreninger, f.eks. grundejerforeninger og boligforeninger, som vil arbejde for fremme af energieffektivitet og fleksibelt energiforbrug i bygninger.


Praktisk information 

  • Det er gratis at deltage i konferencen. Tilmelding sker her
  • Tidspunkt: tirsdag 19. november 2019 kl. 9.30-15.30 (registrering og morgenmad ml. 9:30-10)
  • Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, konferencesalen i bygning 1


Kontakt

Fuldmægtig Anders Skjøtt, ansk@ens.dk, 33 92 66 34

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent Energistyrelsen +45 33 92 68 58