Gå til indhold
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Nyhed -

Kommuner og telebranche får ny værktøjskasse til god mobildækning

Energistyrelsen lancerer i dag det første sæt redskaber i ny værktøjskasse om udrulningen af digital infrastruktur. Der har denne gang været fokus på telemaster og –antenner.


God mobildækning kræver master og antenner, og det er kommunerne, der skal give tilladelse til nye telemaster og opsætning af antenner. Kommunerne skal i den type sager navigere i mange forskellige tekniske og juridiske hensyn, og derfor skruer Energistyrelsen nu op for vejledningsindsatsen. 

Otte gode råd til kommunerne

Værktøjskassen er blevet til i en arbejdsgruppe med kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen, der alle har bidraget til materialet med deres erfaringer og faglige viden. Arbejdsgruppens ideer er opsummeret i otte gode råd til kommunerne. Blandt andet fremhæves fordelene ved at lave en mastepolitik med klare retningslinjer for kommunens prioriteringer i mastesager og værdien af erfaringsudveksling med sagsbehandlere i andre kommuner. Redskaberne omfatter desuden juridisk materiale med et samlet overblik over relevant lovgivning, men også teknisk og praktisk viden om f.eks. forskellige typer af master og telebranchens organisering. Derudover indgår en beskrivelse af kommunernes muligheder for at få vurderet af Energistyrelsen, hvor meget en foreslået ny antenneposition bidrager til dækningen.

Flere redskaber på vej – også til gravning

Værktøjskassen udbygges løbende og skal på sigt indeholde redskaber til gode processer for etableringen af alle typer digital infrastruktur. Som det næste vil Energistyrelsen derfor påbegynde et arbejde med redskaber til udrulningen af bredbåndskabler, der skal graves ned. Relevant jura på området er allerede samlet i det nu lancerede lovoverblik.

Se værktøjskassen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Onno Rasmus Severin Vollers, orsv@ens.dk, 33 92 79 05

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum