Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022

Der er indgået aftale om en kompensationsordning til elforbrugerne i 2022. Aftalen bygger videre på klimaaftalens beslutning om at skabe rammerne for geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer og afskaffe udligningsordningen fra 2023 og frem.


Partierne bag klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har besluttet, at der i 2022 skal oprettes en ordning på finansloven, som kompenserer elforbrugerne for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg.

Omkostningerne bliver i dag udlignet af udligningsordningen via PSO-systemet, som afskaffes med udgangen af 2021. Kompensationsordningen skal bidrage til, at elforbrugerne ikke oplever en ekstra udgift når PSO-systemet er afskaffet i 2022. Kommende ændringer i lovgivning skal muliggøre, at netvirksomhederne og Energinet fra 2023 vil kunne opkræve geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer hos elproducenterne, hvorved en større del af omkostningerne i nettet, som udbygningen af vedvarende energi giver anledning til, afholdes af producenterne selv.

Energistyrelsen har udarbejdet en implementeringsplan, der viser hvilke ændringer og udstedelser af love og bekendtgørelser, der vil skulle gennemføres for at oprette kompensationsordningen og for at skabe rammerne for geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer. Implementeringsplanen indeholder desuden information om, hvilke frister der skal overholdes for at være dækket af ordningen.  

Hent implementeringsplanen

Kontakt

Emil Axelsen, eax@ens.dk
Jon Vestrup Christensen, jvch@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum