Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet og vejledning til projektbekendtgørelsen

Energistyrelsen udgiver opdaterede vejledninger til henholdsvis projektbekendtgørelsen og samfundsøkonomiske analyser på energiområdet for i højere grad at vejlede kommuner, projektansøgere og disses konsulenter i deres arbejde med projektforslag efter varmeforsyningsloven.

De nye vejledninger for henholdsvis projektbekendtgørelsen og samfundsøkonomiske analyser på energiområdet er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste vejledninger på området. Opdateringen har til formål at gøre vejledningerne retvisende i forhold til den seneste ændring af projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021 samt øvrige ændringer siden sidste udgivelsestidspunkt for vejledningerne. Herudover samler vejledningerne op på nogle af de input, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet samt i forbindelse med høringen af vejledningerne.

Vejledning til projektbekendtgørelsen skal hjælpe kommuner

Vejledningen til projektbekendtgørelsen er udarbejdet med henblik på at assistere kommunerne i deres arbejde som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet. Vejledningen uddyber og kommenterer projektbekendtgørelsens tekst, og har til formål at understøtte kommunernes fortolkning og anvendelse af reglerne i projektbekendtgørelsen.

Se vejledningen til projektbekendtgørelsen på ens.dk.

Se høringssvar og høringsnotater til vejledning til projektbekendtgørelsen på høringsportalen.

Vejledning til samfundsøkonomiske analyser beskriver metode og beregningsprincipper

Vejledningen til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet beskriver metoden til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet, og særligt til udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter. Vejledningen udstikker en række beregningsprincipper, som en samfundsøkonomisk analyse for et foreslået projekt efter varmeforsyningsloven skal være i overensstemmelse med.

Se Vejledning til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Se høringssvar og høringsnotater til vejledning til samfundsøkonomiske analyser på Høringsportalen.

Kontakt

Jesper Albér Madvig, +45 33 92 75 07, jma@ens.dk

Mia Nordqvist Nielsen, +45 33 92 67 40, mnn@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum