Gå til indhold
Kiev, Ukraine. Foto: Colourbox
Kiev, Ukraine. Foto: Colourbox

Nyhed -

Nyt kapitel i dansk-ukrainsk myndighedssamarbejde skal styrke Ukraines grønne omstilling og reducere energiforbrug på vejen mod kuludfasning

Dansk-ukrainsk myndighedssamarbejde tager nu hul på et nyt femårs program. Programmet har særligt fokus på langsigtet energiplanlægning, energieffektivitet og fjernvarme, hvor der er stort potentiale for at reducere både Ukraines energispild og import af fossile brændsler.

Danmark og Ukraine er netop trådt ind i et nyt femårs partnerskabsprogram med et forventet budget på 60 mio. kroner, hvoraf de første 30 mio. er bevilget. Programmet fokuserer særligt på at reducere CO2-udledning ved bl.a. at udvikle en ny langsigtet energiplanlægning i form af lanceringen af det årlige Ukraine Energy Outlook samt styrke Ukraines energieffektivitet og fjernvarme ved at udnytte overskudsvarme og modernisere fjernvarmenettet. Ukraine Energy Outlook skal give anvisninger til, hvordan Ukraine kan realisere sine klimamål om kulstofneutralitet inden 2050 og udfasning af kul inden 2040.

Energistyrelsen vil med det nye femårige program fortsætte det tætte partnerskab med det ukrainske energiministerium og med en ny partner i form af det ukrainske decentraliseringsministerium, som også varetager opgaver på fjernvarmeområdet.

Et land med høj energiintensitet og ambitiøse klimamål

Ukraine har en befolkning på omkring 43 millioner, og er det næststørste land i Europa. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) har Ukraine desuden en meget høj energiintensitet; den næsthøjeste i regionen og over dobbelt så høj som verdensgennemsnittet. Ukraine er derfor et af Europas største energimarkeder.

Energimixet i Ukraine er domineret af atomkraft, kul og gas, hvilket øger landets afhængighed af import. Siden 2015 har landet haft fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser og diversificere energiforsyningen. Energisikkerhed samt effektiv og bæredygtig anvendelse af energikilder er derfor de vigtigste fokusområder for Ukraines udvikling af energisystemet. I den forbindelse spiller de danske erfaringer med fjernvarme en central rolle.

Energiomstilling med gensidige fordele

Energieksperter fra Energistyrelsen vil bidrage med rådgivning, teknisk assistance og peer-to-peer læring inden for en række områder. Det gælder bl.a. på energieffektivitet i industrien, strategisk energiplanlægning og langsigtet modellering af udviklingsscenarier, der kan vise mulige veje til en grøn omstilling af Ukraines energisystem med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Energinet vil desuden samarbejde med sin ukrainske pendant, Ukrenergo, for at komme med anbefalinger til, hvordan det ukrainske el-system kan blive mere fleksibelt og dermed integrere mere vedvarende energi. Potentialet for modernisering og bedre udnyttelse af Ukraines omfattende fjernvarmenet er stort. En del af programmet fokuserer derfor på at fremme brugen af overskudsvarme fra ukrainsk industri mere effektivt til fjernvarme og generel omstilling til bæredygtige energikilder.

Fjernvarme dækker cirka 64 procent af de danske husstande og er en hjørnesten i Danmarks grønne og effektive energisystem. Derudover kommer cirka 65 procent af den leverede fjernvarme fra vedvarende energikilder. Danmark har derfor en solid erfaring med grøn fjernvarme, som Ukraine kan lade sig inspirere af.

Det ukrainske Ministry of Energy samt Decentraliseringsministeriet, MinRegion, har udvist stor interesse for danske investeringer og anvendelse af dansk knowhow og teknologi ved flere arrangementer med danske virksomheder og potentielle investorer. Når det dansk-ukrainske energipartnerskab fortsætter ind i den nye programfase, vil samarbejdet derfor fokusere på at styrke miljøet for bæredygtige energiløsninger og teknologier baseret på dansk ekspertise og teknisk bistand samt åbne muligheder for virksomheder, der arbejder med grøn energi.Prøv igen Dette giver mulighed for politisk dialog og anbefalinger om lovgivningsmæssige rammer, der kan give strategiske fordele og gensidige forpligtelser til et vedvarende partnerskab om en bæredygtig omstilling af det ukrainske energisystem.

Fakta om det dansk-ukrainske myndighedssamarbejde

  • Det dansk-ukrainske myndighedssamarbejde for energi blev etableret i 2014 og drives af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Ukraine med det formål at sikre løsninger, som kan skabe en uafhængig og mere bæredygtig energisektor i Ukraine.
  • Samarbejdet skal opbygge lokal kapacitet inden for langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energi samt bidrage med gode danske erfaringer inden for effektiv fjernvarme og energieffektivitet. Der vil blive udsendt en dansk energiekspert, som vil have base hos det ukrainske energiministerium.
  • Danmark har 16 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.
  • Samarbejdets nye programfase løber fra 2021-2026 og er en del af det danske Naboskabsprogram (DANEP) under Udenrigsministeriet. Programmet er dermed en del af Danmarks fortsatte forpligtelse til at støtte Ukraines reformproces i udfordrende tider. Danmark støtter også Ukraines grønne omstilling via de internationale udviklingsbanker, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF).

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum