Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Opdateret vejledning til regler om nettilslutning af VE-anlæg

Energistyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning til regler om nettilslutning af VE-anlæg (vindmøller, solceller, vand- og bølgekraftanlæg).


Energistyrelsen ønsker med den opdaterede vejledning at tydeliggøre, at det tilslutningspunkt, der henvises til i nettilslutningsbekendtgørelsen, er identisk med nettilslutningspunktet (POC) i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG-forordningen). 

Nettilslutningsaftaler indgået efter 5. juli 2021

For nettilslutningsaftaler indgået efter den 5. juli 2021 indebærer dette, at Energistyrelsen kun vil acceptere tilslutningspunkter, der er identiske med nettilslutningspunktet (POC) i RfG-forordningen og som opfylder de hertil knyttede krav. Det indebærer dog samtidig, at nettilslutningsaftaler indgået den 5. juli 2021 eller tidligere efter omstændighederne vil kunne anvende andre typer tilslutningspunkter (også kaldet virtuelle tilslutningspunkter), så længe nettilslutningen er i overensstemmelse med RfG-forordningen. Det er net- og transmissionsvirksomhederne, der påser, at RfG-forordningen er overholdt. Anlægsejer skal ligeledes sikre overholdelse af krav i medfør af RfG-forordningen. Derudover skal alle øvrige relevante regler også overholdes.

Læs vejledningen til regler om nettilslutning af VE-anlæg

Kontakt

Specialkonsulent Emil Axelsen, eax@ens.dk, 3392 7701
Fuldmægtig Kirstine Tambour Kristensen, kten@ens.dk, 3392 7436

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum