Gå til indhold
Foto: Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk
Foto: Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk

Nyhed -

Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker

Energistyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til rådgivningsindsatsen til grundbeløbsværker.Ansøgningsskema til den nye rådgivningsindsats er klar til brug og ansøgninger modtages løbende.

Energistyrelsens har oprettet en rådgivningsordning, som tilbyder rådgivning til de værker, der modtager grundbeløbsstøtte. Rådgiverne er konsulenter, som bl.a. gennemgår det enkelte værks situation, tekniske system, regnskaber mv. og hjælper værket med at lave en helhedsplan for, hvordan varmepriserne kan sænkes.

Rådgivningen koordineres af Energistyrelsen, som prioriterer indsatsen og samler informationerne, så der skabes et klart overblik over værkernes udfordringer.

Rådgivningsindsatsen prioriteres til dem, der vurderes at blive ramt hårdest af grundbeløbets bortfald. Samlet er der afsat 8,2 mio. kr. til rådgivning til og med 2019. Ansøgninger modtages løbende på grundbeløb@ens.dk.

Hent ansøgningsmaterialet og læs yderligere om rådgivningsindsatsen

Baggrund
Den 14. juni 2017 vedtog partierne bag PSO-aftalen at oprette to nye ordninger rettet mod kraftvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb: En tilskudsordning til eldrevne varmepumper og en rådgivningsordning til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Begge ordninger er finansieret gennem udmøntningen af Den Grønne Klimapulje i juni 2017.

Kontakt: grundbeloeb@ens.dk

Christina Ellegaard Fich, tlf: 33 92 66 46 

Peter Bentzen, tlf: 33 92 75 22 

Sidsel Skov Birkbak, tlf: 33 92 76 19

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum