Nyhed -

Regeringen og kommuner i fælles indsats om klimatilpasning, energibesparelser og energiplanlægning

Kommunerne har med den eksisterende lovgivning gode muligheder for at tage initiativet til den nødvendige klimatilpasning.

Det konkluderer den arbejdsgruppe, som regeringen og KL i fællesskab nedsatte i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 for at udarbejde et grundlag for den kommunale indsats vedrørende klimatilpasning, energibesparelser og kommunale energiplaner.

Arbejdsgruppen, der nu har afsluttet sit arbejde, anbefaler at der arbejdes videre med konkrete forslag til model- og værktøjsudvikling for at understøtte klimatilpasningsindsatsen, bl.a. en prototype på et screeningsværktøj vedr. oversvømmelse fra havet.

I forhold til strategiske energiplaner anbefaler arbejdsgruppen, at forslaget om strategiske energiplaner i kommunerne bør indgå i overvejelserne senere på året om en ny energiaftale, og at KL og Klima- og Energiministeriet indgår i en fortsat dialog med hinanden og andre relevante parter om at udvikle et beslutningsgrundlag om dette.

"Rapporten viser, at vi i Danmark har den rette lovgivning, som sikrer gode muligheder for at myndighederne kan tage initiativ til den nødvendige klimatilpasning. Men vi kan også se, at vi i fællesskab skal arbejde videre med at udvikle de nødvendige værktøjer.” udtaler klima- og energiminister Lykke Friis, og fortsætter "Jeg ser også frem til at diskutere strategiske energiplaner i de kommende forhandlinger om en ny energiaftale, når beslutningsgrundlaget er på plads. Der er spændende perspektiver i idéen, bl.a. om sådanne planer kan sikre en højere grad af samtænkning mellem lokale og nationale målsætninger og rentabilitet."

For så vidt angår energispareområdet anbefaler arbejdsgruppen, at en evaluering i 2012 afventes, inden det vurderes, om den eksisterende energispareaftale mellem ministeren og kommunerne fra 2007 skal ændres. Det anbefales endvidere, at kommunerne søger at udnytte energiselskabernes viden og ekspertise, fx i forbindelse med energiselskabernes arbejde med energibesparelser. Samtidig opfordrer arbejdsgruppen Center for Energibesparelser til at se på potentialet for energibesparelser i kommunerne.

Arbejdet med klimatilpasning er en stor udfordring – og der er behov for at prioritere indsatsen på alle niveauer. Rapporten oplister værktøjer og samler tilgængelige ressourcer med det mål for øje at løfte opgaven med at klimatilpasse bl.a. vores veje og byer. Der er også behov for at forholde sig til, hvad klimatilpasning koster – og det vil KL også gerne tale om.  Hvad angår vores aftale om energibesparelser, synes jeg det er fornuftigt, at vi venter på, at den udløber, før vi begynder at tale om nye aftaler. Hvis forslaget om strategiske energiplaner kommer med i den nye energiaftale, ser jeg store muligheder for kommunernes rolle i at sikre Danmarks fortsatte forsyningssikkerhed”, siger formand for KL’s udvalg for teknik og miljø Martin Damm.

Klimatilpasningsportalen, Energibesparelser i den offentlige sektor

Arbejdsgruppens rapport Klimatilpasning, energibesparelser og kommunale energiplaner

Ditte Holse
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 3392 7560 / Mobil tlf: 2544 1206
dho@ENS.DK
 

Jette Ellegaard Vejen
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 77 97
jev@ens.dk
 

Renée van Naerssen
Specialkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 68 41
rvn@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06