Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Statens energiforbrug faldt i 2017

Energistyrelsen offentliggør statens energiforbrug for 2017, der samlet set er 1,2 procent mindre end i 2016. De fleste ministerier har isoleret set nået det nationale energieffektiviseringsmål på 14 pct. for perioden 2006-2020.

Energistyrelsen har netop opgjort statens energiforbrug i 2017. Samlet set er der sket et fald i statens energiforbrug på 1,2 pct. siden sidst år. Siden 2006 har staten reduceret sit energiforbrug med 10,5 pct.

Staten samlet forbrug Elforbrug Varmeforbrug Energiforbrug Udvikling (pct.)
2006 787.396.797 1.556.899.825 2.344.296.621 Basis år
2016 760.471.460 1.362.242.820 2.122.714.280 -9,5 %
2017 750.120.745 1.347.720.054 2.097.840.799 -10,5 %

De største energieffektiviseringer i 2017 har været i elforbruget, hvor forbruget er blevet reduceret med 1,4 pct. i forhold til forbruget i 2016. På varmesiden er forbruget reduceret med 1,1 pct. i forhold til 2016.

Det statslige energiforbrug pr. kvadratmeter er reduceret 4,0 pct. fra 2016 til 2017, og siden basisåret 2006 er energiforbruget pr. kvadratmeter faldet 17 pct.

De fleste ministerier har isoleret set nået det nationale energieffektiviseringsmål på 14 pct. for perioden 2006-2020.

Se opgørelsen af statens energiforbrug og udviklingen siden 2006

Fakta:

Ministerier og underliggende institutioner har som mål at reducere energiforbruget med 14 % i perioden 2006 til 2020. Målet har udspring i EU 2020-målet om at forhøje energieffektiviteten og reducere energiforbruget, og det er udmøntet i cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum