Nyhed -

Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport

Energistyrelsen inviterer til et halvdags temamøde 15. december om alternative drivmidler til transport og igangsætter en høring af analysegrundlaget hertil.

Energistyrelsen inviterer til et halvdags temamøde den 15. december 2011 kl. 13.30 - 16.30 om alternative drivmidler til transport og en opdatering af et analysegrundlag hertil. Mødet er offentligt og afholdes i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256 København K.

Temamødet markerer den foreløbige afslutning af en større opdatering af Energistyrelsens såkaldte Alternative Drivmiddel analyse, der blev præsenteret første gang i 2007 på baggrund af et tværministerielt arbejde. Drivmiddel analysen er siden blevet opdateret, og senest er der foretaget en større systematisk opdatering og udvidelse med flere køretøjer og drivmidler.

På temamødet præsenteres dels de gennemførte ændringer i analyserammen og beregningsmodellen, og dels en række perspektiverende oplæg. Med mødet igangsættes samtidig en høringsproces for opdateringen af analysegrundlaget med seneste frist for høringssvar til Energistyrelsen mandag den 9. januar 2012. Høringssvar indsendes til ens@ens.dk med kopi til mir@ens.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Michael Rask, Energistyrelsen på tlf. 33 92 67 00 eller e-mail mir@ens.dk samt til Henrik Duer, COWI på tlf. 45 97 22 15 eller e-mail hdu@cowi.dk.

Program for temamødet:

Tilmelding til temamødet , Alternative drivmidler til transport

Michael Rask
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 75 30
mir@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06