Gå til indhold
Udbud skal sikre udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

Nyhed -

Udbud skal sikre udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder

Energistyrelsen åbner udbud, der retter sig mod rådgivere, som vil varetage indsatsen ”Udvidet rådgivningsindsats til grundbeløbsværkerne og deres varmekunder”.

Indsatsen vil løbe fra starten af 2020 og frem til udgangen af 2023. Udbuddet kører elektronisk, og kan findes på Kammeradvokatens digitale udbudssystem.

Tilbudsgivere skal registrere sig i systemet for at få adgang til udbudsmaterialet. Registreringen er gratis, og vejledningen hertil kan findes på ovenstående link.

Der er frist for indlevering af tilbud til Energistyrelsen mandag d. 25. november 2019, kl. 10:00. Såfremt der er spørgsmål til udbuddet og de dertilhørende dokumenter, bedes disse stillet via den elektroniske udbudsportal.

Kort om indsatsen

Den udvidede rådgivningsindsats målrettes grundbeløbsværkerne og skal være en hjælp til værkerne for at bidrage til en hensigtsmæssig omstilling til en tid uden grundbeløbet. Indsatsen indeholder rådgivning, der tilpasses det enkelte værks rådgivningsbehov.

Indsatsen er en udvidelse af den tidligere rådgivningsindsats ”Rådgivning til de hårdest ramte værker”, som udløber med udgangen af 2019. Gennem udbuddet skal der findes tre nye leverandører til at varetage rådgivningen af grundbeløbsværkerne og deres varmekunder. Indsatsen vil være en mere omfangsrig rådgivningsopgave end den tidligere indsats og kan bl.a. indeholde hjælp til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og projektforslag til de enkelte værker.

Grundbeløbsværkerne vil først kunne søge om rådgivning under den udvidede rådgivningsindsats fra starten af 2020, når de tre nye leverandører er fundet.

Energistyrelsen håber, at der vil være stor interesse for udbuddet, og ser frem til at modtage tilbud.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder