Gå til indhold
Billede: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Billede: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Nyhed -

Vietnam Energy Outlook Report viser vejen: Vietnam kan årligt spare op mod 10 gange danske CO2-udledninger fra energiforbruget frem mod 2050

Under stor bevågenhed blev Vietnam Energy Outlook Report 2019 i dag præsenteret i Hanoi. Den er udarbejdet i samarbejde mellem Energistyrelsen og den vietnamesiske energimyndighed Electricity and Renewable Energy Authority, og demonstrerer hvordan Vietnam kan accelerere landets grønne omstilling og opnå besparelser, som overgår årtiers danske CO₂-reduktioner.

Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Morten Bæk, præsenterede i dag Vietnam Energy Outlook Report 2019 i Hanoi sammen med Danmarks Ambassadør til Vietnam, Kim Højlund Christensen, og den vietnamesiske viceminister, Hoang Quoc Vuong, for Ministeriet for handel og industri, der har ansvaret for landets energiplanlægning, og er hovedpartner i partnerskabet.

Budskabet i Vietnam Energy Outlook Report 2019 er klart; der er stort potentiale for grøn omstilling i Vietnam, som frem mod 2050 kan spare op til 370 millioner tons CO₂ årligt i forhold til landets eksisterende klimaplaner. Det svarer til mere end 10 gange så meget som Danmarks årlige CO2-udledning fra energiforbruget. Rapporten er udarbejdet i tæt myndighedssamarbejde mellem Energistyrelsen og den vietnamesiske energimyndighed, Electricity and Renewable Energy Authority.

I første omgang ventes rapporten at bidrage til Vietnams kommende officielle udviklingsplan for el-systemet (Power Development Plan VIII), der skal fastlægge udvikling af elsektoren frem mod 2030. Planen vil blive formuleret med hjælp fra energimodeller, som er blevet introduceret gennem myndighedssamarbejdet med Energistyrelsen.

Potentiale for et både grønnere og billigere energisystem

For at reducere de globale CO2-udledninger er det væsentligt, at vækstøkonomier som Vietnam, investerer i grønne løsninger frem for sorte. Vietnam er verdens 14. mest folkerige land, og det anslås, at Vietnams energiforbrug bliver tredoblet frem mod 2050. For at imødekomme denne udvikling er vietnameserne nødt til at foretage massive investeringer i energisektoren. Investeringer, der vil præge landets klimaaftryk i årtier.

Derfor var der stor bevågenhed omkring dagens præsentation af Vietnam Energy Outlook Report 2019 på Hotel Melía i Hanoi. Den viser entydigt, at grønne løsninger kan gøre Vietnams energisektor mere omkostningseffektiv og bæredygtig. Vietnam kan med andre ord sætte fart under landets grønne omstilling uden at gå på kompromis med den økonomiske vækst. Det giver samtidig Vietnam bedre muligheder for at leve op til sine forpligtelser under Parisaftalen og efterleve FN’s verdensmål på klimaområdet. I alle fem analyserede scenarier er der potentiale for at Vietnam kan indfri sit ubetingede klimamål om en 8 procents reduktion i 2030.

Vedvarende myndighedssamarbejde siden 2013

I 2013 indledte Danmark og Vietnam et energipartnerskab med det formål at understøtte Vietnams bestræbelser på at efterleve Parisaftalen og FN’s verdensmål. Et vigtigt fokusområde i partnerskabet er modellering af landets energisystem og analyse af udviklingsscenarier for fremtiden. Dette samarbejde udmønter sig i, at Vietnams energimyndighed og Energistyrelsen hvert andet år offentliggør en publikation, der løbende analyserer forskellige aspekter af omstillingen af Vietnams energisektor. Den første publikation blev udgivet i 2017, og det forventes at endnu en publikation vil blive udgivet i 2021.

EOR19 kan downloades på engelsk her.

Fakta:

  • Det dansk-vietnamesiske energipartnerskab drives af Energistyrelsen og finansieres af Udenrigsministeriet gennem Klimapuljen.
  • Samarbejdet blev etableret i år 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål for energi og klima.
  • Som en del af samarbejdet gennemfører Vietnams energimyndighed EREA og Energistyrelsen en indsats omkring langsigtet energiplanlægning.
  • Danmark har 15 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO₂. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling. 

Kontakt:

-Søren Storgaard Sørensen, ssts@ens.dk, +45 33 92 67 65

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum