Nyhed -

Vinderen af det statslige vindmølleudbud i Sønder Omme er udpeget

Energistyrelsen og Kriminalforsorgen har udpeget det selskab, der skal opstille vindmøller ved Statsfængslet i Sønder Omme

Energistyrelsen har efter aftale med Kriminalforsorgen tildelt European Wind Investment A/S brugsretten til et areal ved Statsfængslet i Sønder Omme. Området skal benyttes til opstilling af vindmøller med en samlet kapacitet på minimum 20 MW, svarende til elforbruget i mindst 12.000 husstande. Den årlige betaling for brugsretten bliver på 4,7 mio. kr.

Der har i alt været 9 selskaber, der har budt på muligheden for at opstille vindmøller i Sønder Omme.

"Det er første gang, vi benytter udbudsformen på et statsligt areal i forbindelse med vindmølleopstilling", siger klima- og energiminister Lykke Friis. ”Det er vigtigt for mig, at også staten byder arealer ind i vindmølleplanlægningen. I øjeblikket ses der på, om andre statslige områder kan sendes i udbud til mølleopstilling."
 
”Vi er glade for at kunne være med til at løse et andet samfundsmæssigt problem, end det der er vores hovedopgave, siger direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann.  ”En undersøgelse har vist, at flere af Kriminalforsorgens arealer kan bruges til vindmøller. Bliver det aktuelt, vil vi meget gerne hjælpe til med at skabe bæredygtig og vedvarende energi, hvor det er muligt, og hvor det giver mening, tilføjer William Rentzmann.

Kriminalforsorgen og Energistyrelsen offentliggjorde den 26. oktober 2010 udbud af areal til opstilling af vindmøller på land ved statsfængslet ved Sdr. Omme i Billund Kommune. Størrelsen af det udbudte areal er brutto på ca. 195 ha. Den del af arealet, som ikke bliver brugt til opstilling af vindmøller, vil fortsat blive anvendt af Statsfængslet til landbrugsformål. Brugsretten til arealet er givet til den tilbudsgiver, der ville betale den højeste årlige brugsafgift for arealet.

Hidtil er udbud af vindmøller sket på havet, men udbud på statslige arealer på land er også en del af regeringens politik. Der er behov for at have et meget bredspektret sigte på vindmølleområdet, således at de langsigtede mål om udbygning af vedvarende energi kan nås.

Kontakt: Pia C. Jensen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 08, eller

Pressekonsulent Lars Erik Siegumfeldt, Kriminalforsorgen, Tlf.: 72 55 41 33, mobil 72 55 41 70,

Vindkraft og vindmøller

Pia C. Jensen
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 08
pcj@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06