Gå til indhold
Billede: Europa-Kommissionen
Billede: Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse -

223 mio. kr. skal fremskynde teknologiudviklingen af CCUS

Et nyt Accelerating CCUS Technologies (ACT) initiativ med deltagelse af 18 lande udlover ca. 223 mio. kr (ca. 30 mio. €) til støtte af tværnationale projekter med henblik på at fremskynde udviklingen af de såkaldte CCUS-teknologier (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter dansk deltagelse i initiativet med 3 mio. €.

Initiativet retter sig mod forsknings- og innovationsprojekter, der kan føre til sikker og omkostningseffektiv teknologi og derved fremskynde nær- og langsigtede investeringer i CCUS. Projekter i ACT kunne f.eks. fokusere på en innovativ videreudvikling/demonstration af forskellige metoder for CO2-fangst (herunder direct air capture (DAC) og røggasfiltrering og lagring i undergrunden) eller på forskellige metoder for udnyttelsen af CO2 (herunder konvertering af CO2 til metanol eller metan gennem kemiske reaktioner med brint). Initiativet vægter internationalt samarbejde som afgørende for at kunne udvikle og implementere CCUS-teknologien.

Sådan søger du

Alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse ved ACT-sekretariatet og søge vejledning hos EUDP inden10. november 2020. Overvejer du at ansøge opfordrer EUDP til allerede nu at kontakte fuldmægtig Lærke Skov Hansen på lksh@ens.dk eller fuldmægtig Annika Fischer på afi@ens.dk.

Den fulde ansøgning skal indsendes til både EUDP og ACT sekretariatet senest d. 15. marts 2021 kl. 13:00. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger fremgår af ACT3-indkaldelsen. EUDP’s krav og vurderingskriterier fremgår af EUDP’s hjemmeside, hvor der også er information om ansøgningsprocessen.

Tidsplan

03. juni 2020

Udbuddet offentliggjort

10. november 2020, 13:00 CET

Krav om at indsende interessetilkendegivelse (pre-proposal) til ACT-sekretariatet. EUDP: Kontakt fuldmægtig Lærke Skov Hansen, lksh@ens.dk, +45 33 92 68 75 og Annika Fischer, afi@ens.dk, +45 25 72 82 93

10. december 2020

Ansøger, som har indsendt en pre-proposal og som opfylder alle krav, inviteres til at sende fulde ansøgninger.

15. marts 2021, 13:00 CET

Ansøgningsfrist ifm. fulde ansøgninger til EUDP (nationale bidrag) og ACT sekretariatet (samlede internationale ansøgning).

Ultimo august 2021

Afgørelse på ansøgninger fra ACT Call.

Fakta

  • ACT3 er et globalt initiativ bestående af 18 lande (som f.eks. Tyskland, Norge, Frankrig, Holland og Canada), som arbejder på at accelerere udviklingen af CCUS teknologier.
  • EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. I forbindelse med nærværende indkaldelse, ACT3, støtter EUDP den danske deltagelse i CCUS-projekter, hvor € 3.000.000 stilles til rådighed.
  • I alt deltager 18 lande gennem deres nationale og regionale støtteprogrammer i initiativet. En fyldestgørende liste over hvilke støtteprogrammer der deltager og deres finansielle bidrag kan findes her.

Kontakt

Fuldmægtig Lærke Skov Hansen, lksh@ens.dk, +45 33 92 68 75 

Fuldmægtig Annika Fischer, afi@ens.dk, +45 25 72 82 93

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum