Gå til indhold
8,6 mio. kr. til energieffektive og intelligente bygninger

Pressemeddelelse -

8,6 mio. kr. til energieffektive og intelligente bygninger

Ni projekter har modtaget i alt 8,6 mio. kr. fra Energistyrelsens pulje til fremme af energieffektivitet i bygninger, ”Energieffektive og Intelligente bygninger”.

Projekterne igangsættes i 2017 og omfatter blandt andet udvikling og demonstration af nye samarbejdsformer for gennemførelsen af besparelser, udvikling af nye forretningskoncepter og datadrevne værktøjer til målretning samt effektivisering af indsatsen for energieffektive bygninger.

Regeringen indgik i december 2015 en aftale om udmøntning af den såkaldte energireserve for perioden 2016 til 2019. Som led heri blev det besluttet at gennemføre initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger”, der blandt andet yder støtte til udvikling og demonstrationsprojekter for energieffektive løsninger i bygninger.

Se de ni projekter, der har modtaget støtte, på oversigten nedenfor

Navn på projektAnsøgereTilskud i kr.
Smart energi i almene boligerBoligselskabet Sjælland643.000
Revitalisering af Bedre Bolig BornholmBornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø 450.000
Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadørerFavrskov Kommune1.203.000
Det helhedsorienterede PartnerskabGladsaxe Kommune1.100.000
Partnerskabet ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboligerHøje-Taastrup Kommune1.484.000
Energiforum SydhavnInstitut for Planlægning, Aalborg Universitet1.013.000
Energispring - Udvikler fremtidens bygningerKøbenhavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen1.065.000
Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende faciliteterViborg Idrætsråd- De samvirkende Idrætsklubber189.000
Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for energieffektivisering af bygningsmassen i Aalborg KommuneAalborg Energicenter A/S1.488.500

Efter projekternes afslutning i 2019 vil der blive udarbejdet et idé- og inspirationskatalog, om hvordan lokale partnerskaber kan videreføres. Der vil herefter blive afholdt en konference om emnet.

Læs mere om projekterne på sparenergi.dk.

Kontakt: Chefkonsulent Renato Ezban, re@ens.dk, Telefon +45 33 92 77 23

Emner


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum