Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Aftale med Sydkorea om vedvarende energi

Energistyrelsen har i dag underskrevet en implementeringsaftale med den sydkoreanske energimyndighed i forbindelse med det besøg, som Kronprinseparret leder med en større dansk erhvervsdelegation i Sydkorea.

Aftalen styrker samarbejdet indenfor vedvarende energi og giver en hånd til den grønne omstilling i Sydkorea. Ved samme lejlighed har Esbjerg Kommune underskrevet en aftale om at etablere et samarbejde indenfor offshore vindenergi med den sydkoreanske metropol, Ulsan.

Som led i Energistyrelsens myndighedssamarbejde med den sydkoreanske Energistyrelse har Danmark og Sydkorea underskrevet en implementeringsaftale for at styrke samarbejdet indenfor vedvarende energi. Ved samme lejlighed har Esbjerg Kommune underskrevet en aftale om at etablere et samarbejde indenfor offshore vindenergi med den sydkoreanske metropol, Ulsan.

Danmark og Sydkorea er medlemmer af Green Growth Alliance og deler ambitionerne om en global grøn omstilling. Politisk, kommercielt og på forskningsområdet har man siden 2011 samarbejdet om at fremme grøn vækst og reducere udledningen af drivhusgasser.

Ambitiøse planer for offshore vindkraft

Der er en meget stor befolkningstæthed i Sydkorea, og udbygningen med offshore vindenergi spiller derfor en essentiel rolle i den grønne omstilling i landet. Den sydkoreanske regering har således planer om at etablere 12 GW offshore vindkraft ud af en samlet vindkapacitet på 16.5 GW i 2030. Samtidig kan Sydkoreas erfaring med hydrogen og energilagring bidrage til udviklingen i den danske.

Implementeringsaftalen er indgået i overensstemmelse med den eksisterende samarbejdsaftale mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og det sydkoreanske Handels-, Industri- og Energiministerium, der blev bekræftet 1. november 2018.

Nyt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og byen Usan

Danmarks ambassade i Sydkorea indgik i februar 2019 en samarbejdsaftale om vedvarende energi med byen Ulsan, hvor en af landets største og vigtigste industrihavne ligger. Hidtil har Ulsan fungeret som et center for skibsbygning, men for nylig annoncerede byen en ambitiøs plan om at blive en national hub for offshore vind. I Danmark har Esbjerg været igennem en lignende omstilling og betragtes i dag som en international hub på området. I den forbindelse har Esbjerg Kommune og Ulsan indgået en samarbejdsaftale, der fokuserer på udvikling af offshore vind, herunder havneudvikling, forskning, reguleringsrammer, O&M ydelser, og flydende havvindmøller.

Kontakt

Fuldmægtig Pablo Hevia-Koch, 33 95 58 00, phk@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum