Pressemeddelelse -

Danmark underskriver samarbejdsaftale med indonesisk energiselskab

Energistyrelsen og den danske ambassade i Jakarta har i dag underskrevet en samarbejdsaftale med det Indonesiske statsejede energiselskab, PLN.

Samarbejdsaftalen med PLN udspringer af Danmarks myndigheds­samarbejde på energiområdet med Indonesien. Det er et såkaldt strategisk sektorsamarbejde, som blev startet i 2016 mellem Energistyrelsen og relevante indonesiske myndigheder.

Indonesien har en meget ambitiøs målsætning om at reducere landets drivhusgas-udledning med 29 pct. inden 2030, og har i den forbindelse efterspurgt danske erfaringer indenfor både vedvarende energi, energieffektivisering og energimodellering.

Den nye samarbejdsaftale med det statslige indonesiske energiselskab, PLN, fokuserer på udfordringer i forhold til den fremtidige modellering af energisystemet i Indonesien, og aftalen er dermed med til at bane vejen for, at vedvarende energi på sigt kan medvirke til at fortrænge det meget store forbrug af kul.

Aftalen blev underskrevet på et stort ”Clean-tech Seminar” i Jakarta, som blev åbnet af den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og den indonesiske minister for energi og mineraler, Ignasius Jonan.

”Vores samarbejde med Indonesien er endnu et eksempel på, hvad Danmark gør for at hjælpe energiomstillingen på vej i et af de store højvækstlande i Asien. Lande, der har store udfordringer, men også høje ambitioner for mere vedvarende energi - og dermed store potentialer for eksport af danske løsninger og energiteknologi”, udtaler Energistyrelsens direktør, Morten Bæk.

Læs mere om Energistyrelsens energisamarbejde med Indonesien (på engelsk).

Kontakt: Chefkonsulent Ole Emmik Sørensen, tlf: 25375676; mail: oes@ens.dk

Related links

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • politik
  • internationalt
  • klima og co2

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06