Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Danskerne har hurtigere bredbånd og surfer mere på mobilen

Danskernes brug af traditionel taletelefoni stagnerer fra midten af 2014 og et år frem, mens vi i stigende grad surfer og streamer. Antallet af solgte bredbåndsabonnementer via fastnettet med mindst 100 Mbit/s download er mere end femdoblet i samme periode, og hvert tredje abonnement har nu mindst 50 Mbit/s. Det viser Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2015.

Antallet af abonnementer med downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s er på et år femdoblet fra 42.000 til 220.000 i midten af 2015. Det er især teleselskabernes opgradering af hastigheder på abonnementer via kabel-tv-nettet, som er årsagen hertil.

Abonnementer på de helt hurtige bredbåndsforbindelser med hastigheder på mindst 100 Mbit/s download udgør i midten af 2015 9,2 pct. af alle bredbåndsabonnementer mod 1,8 pct. et år før. Samtidig er bredbånd med mindst 50 Mbit/s steget 144 pct. i samme periode, og de udgør nu næsten en tredjedel af alle solgte fastnet bredbåndsabonnementer.

Den samlede mobile datatrafik er steget med lidt over 85 pct., hvis man sammenligner første halvår 2014 med første halvår 2015.

En lille mobilpakke indeholder også mere data end for et år siden. Til 79 kr. kunne man i juli 2014 få 2 GB data, 4 timers taletid samt fri sms og mms. I juli 2015 kunne man få 10 GB data, 10 timers taletid samt fri sms og mms.

Til gengæld stagnerer eller falder danskernes brug af traditionel telefoni. Mobilminutterne stiger godt nok 4,9 pct. fra første halvår 2014 til første halvår 2015, men faldet i fastnet taleminutter på 17,5 pct. er så stort, at det samlede antal taleminutter falder med 0,4 pct. I samme periode falder antallet af sms’er med 10,5 pct. fra 4,4 mia. til 4 mia.

Læs hele Telestatistik – første halvår 2015’.

Hovedresultater fra telestatistikken:

  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s er mere end femdoblet fra 42.000 til 220.000 fra midten af 2014 og et år frem, og abonnementer med mindst 50 Mbit/s download har også haft en kraftig vækst på 144 pct. i samme periode.
  • Fastnet bredbånd steg med 2,1 pct. fra midten af 2014 til midten af 2015. Bredbånd via fiber står fortsat for langt det meste af væksten med 53.000 nye abonnementer i perioden.
  • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 19,6 pct. fra 22,1 Mbit/s i midten af 2014 til 26,5 Mbit/s i midten af 2015.
  • Medianhastigheden for upload blev mere end fordoblet fra 2,7 til 5,7 Mbit/s fra midten af 2014 og år frem.
  • Det samlede antal mobilabonnementer (inkl. mobilt bredbånd via dongles) er i midten af 2015 8,4 mio., hvilket er 1,8 pct. højere end et år tidligere.
  • Stigningen i den samlede mobile datatrafik har været på lidt over 41.000 TB fra første halvår 2014 til første halvår af 2015, hvilket svarer til en stigning på 85,2 pct. Dermed endte den mobile datatrafik på lidt under 90.000 TB i første halvår 2015
  • I første halvår 2015 er 46 pct. af den samlede mobile datatrafik fra LTE-nettet, mens de resterende 54 pct. fortsat up- og downloades via øvrige mobilnet.

Baggrund:

  • Energistyrelsen indsamler halvårligt data fra teleselskaber om solgte abonnementer for bl.a. fastnet-, mobiltelefoni og bredbånd samt tilhørende datatrafik og taleminutter. Disse data bliver publiceret i to halvårlige telestatistikker.
  • Data i ’Telestatistik – første halvår 2015’ er baseret på indberetninger fra 134 selskaber.
  • Telestatistikken og de tilhørende baggrundsark kan hentes på www.ens.dk

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum