Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Det går hurtigere når vi uploader data

Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer, der giver mulighed for at uploade data med mindst 100 Mbit/s, er i løbet af 2018 steget med 33,6 pct., mens antallet af abonnementer med mindst 300 Mbit/s i upload er steget 80,6 pct. Det viser Energistyrelsens ’Telestatistik – andet halvår 2018’, der er baseret på tal indsamlet i samarbejde med teleselskaberne.

En del flere danskere havde i 2018 fastnetbredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i uploadhastighed, som giver adgang til at kunne lægge billeder og videoer lynhurtigt på sociale medier eller andre typer online platforme. Bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload steg sidste år med 33,6 pct. til 457.000, og andelen af abonnementer med mindst 100 Mbit/s tog dermed et spring fra 13,6 pct. til 18,0 pct.

De endnu hurtigere bredbåndsabonnementer, der kan uploade data med mindst 300 Mbit/s steg med hele 80,6 pct., og står nu for en andel på 5,1 pct. af det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer. 

Figur: Fastnet bredbånd – Mindst 100 Mbit/s upload, 2017-2018

Udviklingen skyldes hovedsageligt de fortsatte stigninger i fiberbredbånd både i forhold til antal abonnementer og abonnementernes uploadhastigheder. Det samlede antal fibernetabonnementer er steget med 13,6 pct. Herunder er fibernetabonnementer med mindst 100 Mbit/s i upload steget 34,1 pct. og abonnementer med mindst 300 Mbit/s i upload er steget med hele 60,2 pct. i løbet af 2018.

Datatrafik

Der har været stor vækst i datatrafikken over mobile og faste bredbånds­abonnementer, fx til streaming af musik, tv, film og til brug af sociale medier.

Danskerne har i gennemsnit up- og downloadet henholdsvis 25,7 GB og 183,6 GB hver måned i andet halvår 2018 via deres fastnet bredbåndsabonnement. I alt steg datatrafikken via fastnet med 17,7 pct. fra andet halvår 2017 til 2.968.000 TB i andet halvår 2018.

Den samlede mobile up- og download datatrafik steg i andet halvår 2018 med 41,5 pct. til 382.000 TB. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit har up- og downloadet 8,4 GB pr. måned i perioden mod 6,2 GB pr. måned i andet halvår 2017.

Mere data i mobilpakkerne

Stigningen i det mobile dataforbrug kan hænge sammen med udviklingen i teleselskabernes mobilpakker, som løbende opgraderes med mere data til samme eller en mindre pris. I januar 2018 kunne man få en ”lille mobilpakke” for 89 kroner med 6 timers tale og 6 GB data samt fri sms og mms. I januar 2019 kunne man for samme pris få 5 timers tale, men til gengæld hele 25 GB data udover fri sms og mms. I begge abonnementer kan det inkluderede forbrug benyttes i andre EU-lande, dog kun med et begrænset antal GB data.

Læs rapporten ’Telestatistik – andet halvår 2018’.

Kontakt: 

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, tlf: 33 92 75 76, jka@ens.dk eller Pressechef: Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Hovedresultater fra telestatistikken

  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer steg med 0,9 pct. til 2.534.000 fra slutningen af 2017 og et år frem, hvilket svarer til 43,7 abonnementer pr. 100 indbyggere.
  • Bredbåndsabonnementer via kabel-tv-nettet er steget med 4,3 pct., og det kobberbaseret bredbånd (xDSL) er faldet med 10,3 pct. Samlet set udgør bredbånd via fibernet 25,3 pct., kabel-tv-net 32,8 pct. og LAN 7,0 pct. – i alt 65,1 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer i slutningen af 2018.
  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 33,6 pct. i løbet af 2018 fra en andel på 13,6 pct. til 18,0 pct. eller 457.000 abonnementer. Bredbånd med mindst 300 Mbit/s i upload er steget med 80,6 pct. fra en andel på 2,8 pct. til 5,1 pct. på et år.
  • I forhold til downloadhastigheder er fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s steget 20,0 pct. fra slutningen af 2017 til året efter og andelen steg fra 31,2 pct. til 37,1 pct. eller 939.000 abonnementer.
  • Bredbånd med mindst 300 Mbit/s i download er steget 79,4 pct. på et år fra en andel på 3,7 pct. til 6,5 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer. Abonnementer med mindst 1 Gbit/s i download er næsten fordoblet med en stigning på 90,8 pct. til en andel på 0,9 pct.
  • Det samlede antal taleminutter for mobil- og fastnettelefoni er faldet 7,4 pct. fra 7,9 mia. til 7,3 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra IP-telefoni) falder 12,5 pct., mens mobilminutterne falder 6,4 pct.
  • Mobile bredbåndsabonnementer til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er er steget med 440.000 på et år svarende til 5,9 pct. Dermed er der nu næsten 7,9 mio. mobile bredbåndsabonnementer både til private og erhverv eller 135,4 abonnementer pr. 100 indbyggere.

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum