Gå til indhold
Energistyrelsen åbner 8. udbudsrunde i Nordsøen

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen åbner 8. udbudsrunde i Nordsøen

Energistyrelsen har offentliggjort vilkårene for nye tilladelser i 8. udbudsrunde, som åbner i dag. Selskaber opfordres til at komme med tilbud på områderne i den danske del af Nordsøen senest den 1. februar 2019.

Energistyrelsen åbner 8. udbudsrunde for interesserede olie- og gasselskaber, der frem til 1. februar 2019 kan ansøge Energistyrelsen om tilladelse til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. De udbudte områder ligger dels i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske producerende olie- og gasfelter er, og dels i områderne længere mod øst afgrænset af 6° 15’ østlig længde (Se kort).

Den danske del af Nordsøen er et såkaldt modent produktionsområde med en veludbygget infrastruktur, og Energistyrelsens vurderinger peger på, at der stadig er væsentlige mængder olie og gas at finde i de danske områder. Nye tilladelser vil bidrage til kontinuiteten i efterforskningen i de kommende år og videreudvikle den viden og ekspertise, som selskaberne har oparbejdet om den danske undergrund. Det forventes, at der fremover bliver afholdt regelmæssige udbudsrunder for at skabe større forudsigelighed for olieselskaberne i tråd med regeringens strategi for ”Fremtidens olie- og gassektor i Danmark”.

Siden den 7. udbudsrunde, hvor 16 nye licenser blev tildelt i 2016, er der 22. marts 2017 indgået en ny politisk aftale om udvikling af Nordsøen. Aftalen betyder, at skatten på olie- og gasudvinding er sænket i et vindue fra 2017-2025, og at vilkårene for tredjepartsadgang til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen er forbedret. Beslutningen fra 2017 om en genopbygning af Tyra-anlæggene, der er vigtige for eksporten af gas fra Nordsøen, er yderligere med til at sikre grundlaget for videre efterforskning og udvikling af Nordsøen.

”Vi håber i Energistyrelsen, at mange olie- og gasselskaber deler opfattelsen af, at det danske område stadigt er attraktivt og derfor vil følge opfordringen til at søge om nye tilladelser. Der er fortsat et stort olie og gas potentiale i vores undergrund, som kan udnyttes til gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien”, siger direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen.

Nordsøfonden deltager på statens vegne i de nye koncessioner med en andel på 20 pct. og olieselskaberne med 80 pct. Vilkårene for koncessionerne i 8. udbudsrunde er tilgængelige på www.ens.dk/8thRound

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har den 22. juni 2018 behandlet energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts redegørelse om den forestående 8. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie og gas og herunder de vilkår, der vil gælde for tilladelserne, der bliver givet.

De konkrete arealer og vilkår er offentliggjort i Statstidende samt på Energistyrelsens hjemmeside og udbuddet vil desuden blive offentliggjort i EU-Tidende.

Tidligere og fremtidige udbudsrunder

Der har siden 1984 været afholdt syv udbudsrunder i Danmark. De første tre runder omfattede alle ikke-koncessionsbelagte områder i hele det danske område. De seneste fire udbudsrunder omfattede ligeledes Centralgraven med tilgrænsende områder, det vil sige området vest for 6°15’ østlig længde. Den 6. udbudsrunde (2006) omfattede 13 brønde, der har ført til fire kommercielle fund hvoraf en forekomst – Ravn feltet – er i produktion. Arbejdet på de 16 licenser omfattet af den 7. runde er i gang, to af tilladelserne fra 7. udbudsrunde har fra starten forpligtet sig til at udføre boringer, men disse boringer er ikke foretaget endnu. Den 8. udbudsrunde er en del af strategien for regelmæssige udbudsrunder, der skal sikre en aktiv og kontinuerlig efterforskningsindsats af kulbrinteforekomster i den danske Nordsø.

Læs mere om vilkårene på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/8thRound

Energistyrelsen afholder et informationsarrangement om 8. udbudsrunde for interesserede selskaber og relevante aktører i 3. kvartal 2018. For endelig dato og tilmelding, følg med på www.ens.dk/8thRound.


Kontakt
:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil +45 2513 7846, e-mail tfh@ens.dk

KontorcheTrine Sannem Mønsted, Center for Energiressourcer, Energistyrelsen, mobil +45 2618 0292, e-mail tsm@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum