Pressemeddelelse -

Energistyrelsen udbyder 128 mio. kr. til fremtidens energilagring

I 2019 er der afsat en pulje på 128 mio. kr. til projekter, der udvikler og demonstrerer nye energilagringsteknologier i større skala. Puljen er teknologineutral, og der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019.

En af de store udfordringer for fremtidens energisystem er at få indpasset og udnyttet den stigende mængde fluktuerende energi fra ikke mindst vind- og solenergi. Derfor udbyder Energistyrelsen nu en ny pulje, som kan bidrage til den grønne omstilling idet nye lagringsteknologier kan øge fleksibiliteten mellem energiproduktion og -forbrug.

De ansøgte projekter skal indeholde nye innovative teknologier eller nye kombinationer af kendte teknologier og de forventes at være markante og af betydelig størrelse. Der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019 kl. 15.00, og Energistyrelsen forventer at offentliggøre tilsagn om tilskud medio december 2019.

Har du spørgsmål til Energilagringspuljen og ansøgningsprocessen, kan du kontakte specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger på jbu@ens.dk og tlf. 33 92 75 89 eller sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen, mun@ens.dk og tlf. 33 92 75 32.

Læs mere om energilagringspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Fakta

  • Energilagringspuljen er afsat i forbindelse med finansloven for 2019 ved aktstykke 121 af 25. april 2019
  • Puljen er teknologineutral, hvilket vil sige at alle relevante teknologier på området kan komme i betragtning
  • De støttede projekter skal udvikle prækommercielle teknologiløsninger frem mod markedsmodenhed for at opnå støtte
  • Efter Energistyrelsens vurdering af de indkomne ansøgninger vil de højest prioriterede projekter opnå tilskud

Kontakt

Specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, jbu@ens.dk, 33 92 75 89

Sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen, mun@ens.dk, 33 92 75 32

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • effektivisering & erhverv
  • klima og co2
  • energiteknologi
  • vedvarende energi

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06