Pressemeddelelse -

Flere virksomheder bruger Erhvervspuljen til grøn omstilling

Den 31. maj åbner Erhvervspuljen igen, og de stigende priser på energi har skabt øget interesse for støtteordningen. Ved den seneste puljeåbning søgte næsten fire gange så mange virksomheder tilskud til at konvertere fra naturgas til el.

Priserne på energi og ikke mindst gas er det seneste halve år hamret i vejret, og efter Ruslands invasion af Ukraine er der også skabt usikkerhed om gasforsyningen.

Det kan man i den grad også mærke i Erhvervspuljen, der har oplevet en markant stigning i antallet af virksomheder, der vil have støtte til at konvertere fra naturgas til el.

Ved den seneste ansøgningsrunde, der lukkede i april, gjaldt det 94 ansøgninger. Det er en markant stigning i forhold til den forrige puljeåbning, hvor der kun var 24 ansøgninger om det samme.

Selvom det sker på en trist baggrund, så glæder udviklingen Energistyrelsens vicedirektør, Stine Leth Rasmussen.

"Vi er meget glade for at se, at flere virksomheder ønsker at sætte fart på den grønne omstilling og f.eks. konvertere væk fra naturgas ved at søge tilskud fra Erhvervspuljen. Og så håber vi bare, at der er endnu flere virksomheder, der søger tilskud denne gang, når Erhvervspuljen åbner igen, for der er ikke tvivl om, at grøn omstilling af erhvervets energiforbrug er den rigtige vej at gå," siger hun.

Femdobling for varmepumper

Endnu er alle ansøgningerne fra den seneste puljeåbning ikke blevet behandlet individuelt, og det er derfor uvist, hvor mange der ender med at få tilskud. Men sikkert er det, at der har været en markant større interesse end tidligere.

I alt modtog Erhvervspuljen 220 ansøgninger i marts mod 98 forrige gang. Og det er ikke kun antallet af ansøgere, der er steget kraftigt. Det samlede beløb, der er søgt tilskud for, er på 102 mio. kr. Det er mere end en firedobling i forhold til forrige gang, hvor beløbet var 25 mio. kr.

Også varmepumper vil mange virksomheder have tilskud til. 99 ansøgninger modtog Erhvervspuljen, og det er tæt på en femdobling i forhold til de 20 ansøgninger ved puljeåbningen i februar.

Lettere med vejledning og standardløsninger

Trods fremgangen er der dog stadig penge at hente for virksomheder, der ønsker at ansøge i de to sidste puljeåbninger i 2022. Til den forestående puljeåbning er der afsat 175 mio. kr.

Energistyrelsen arbejder løbende på at forbedre og lette ansøgningsprocessen, og til det formål er der udviklet standardløsninger, der gør det mindre kompliceret for virksomhederne at få tilskud.

Skulle der alligevel opstå behov for hjælp, er der mulighed for at få vejledning både telefonisk og på mail fra Energistyrelsens medarbejdere.

"Vi håber meget, at standardløsningerne og mulighed for vejledning fra Energistyrelsen vil gøre det lettere for virksomhederne at søge tilskud til at få sat gang i projekter, der sparer penge og giver CO2-reduktioner," siger Energistyrelsens vicedirektør Stine Leth Rasmussen.

Fakta om Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029.

Der er i denne puljeåbning 175 mio. kr.

Læs mere om puljen på: 

Vejledning til Erhvervspuljen

Telefon: 5167 4301

Mail: erhvervstilskud@ens.dk

Projekter, der kan få støtte via de tilgængelige standardløsninger

  • Brændselskedler, f.eks. konvertering væk fra naturgas (op til 1.000 kW)
  • Belysning
  • Komfortventilation
  • Trykluft
  • Varmeforsyning, herunder udskiftning af kaloriferer

Erhvervspuljen åbner igen:

  • 31. maj – 14. juni
  • 30. august – 13. september

Kontakt

Kontorchef Rikke Reumert Schaltz, tlf: 33 95 12 53, mail: rkrs@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning
  • effektivisering & erhverv

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06