Gå til indhold
Fyrtårn i dansk-indonesisk ø-samarbejde har stort potentiale for vedvarende energi

Pressemeddelelse -

Fyrtårn i dansk-indonesisk ø-samarbejde har stort potentiale for vedvarende energi

To nye analyser viser, at både sol, vind og biomasse er konkurrencedygtige teknologier på øen Lombok i Indonesien, og det vil være omkostningseffektivt at integrere omkring 60 pct. vedvarende energi i øens el-system i 2030. Analyserne udspringer af Danmarks energisamarbejde med Indonesien.

Energistyrelsens landesamarbejde med Indonesien har ført til to nye studier om øen Lomboks energisystem, der er lavet I samarbejde mellem bl.a. Lomboks lokale regering og elselskab, den danske ambassade i Indonesien, danske konsulenter og Energistyrelsen. De foreløbige resultater af projekterne blev præsenteret på en konference i Jakarta i december, men er nu publiceret og offentligt tilgængelige.

Den ene rapport – Lombok – Prefeasibility Studies on RE Solutions - består af en række studier, som viser at både sol, vind og biomasse er privatøkonomisk konkurrencedygtige teknologier i Lomboks energisystem. Studiet er finansieret og implementeret af den danske ambassade i Jakarta i tæt samarbejde med Energistyrelsen. Rapporten konkluderer desuden, at affaldsforbrænding er mindre konkurrencedygtig under de gældende regler i dag på trods af, at affaldshåndtering er en stor udfordring i Indonesien.

Læs rapporten "Lombok – Prefeasibility Studies on RE Solutions".

Den anden rapport – ”Lombok Energy Outlook 2030” - er en systemanalyse, som bl.a. viser, at under antagelse af eksternalitetsomkostninger for lokal forurening og en markedspris på kul, består det mest omkostningseffektive energimix på Lombok i 2030 af ca. 60 pct. vedvarende energi.

Lombok Energy Outlook 2030 viser et lovende potentiale for vedvarende energi i kombination med, at den lokale forurening reduceres, og Lomboks befolkning får lavere energiomkostninger. Vi glæder os til at fortsætte det succesfulde samarbejde med vores indonesiske samarbejdspartnere i fremtiden”, sigervicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen.

Læs rapporten "Lombok Energy Outlook 2030".

Det dansk-indonesiske energisamarbejde

Energistyrelsen har i flere år samarbejdet med indonesiske myndigheder om langsigtet energiplanlægning. Igennem det eksisterende energisamarbejde støtter Energistyrelsen den grønne omstilling på øer og i regionale energisystemer, og Energistyrelsen bidrager dermed til implementeringen af Indonesiens klimamål på regionalt niveau. Lombok er fyrtårnet i det eksisterende ø-samarbejde.

Som led i energisamarbejdet rådgiver danske myndigheder og konsulenter de indonesiske myndigheder med udgangspunkt i de danske erfaringer om, hvordan man bedst planlægger og implementerer vedvarende energi i el-systemet under hensyntagen til både økonomi, lokalt miljø og klima. I Danmark har vi særligt gode vindressourcer, men Indonesien er velsignet med et bredere udvalg af vedvarende energiressourcer som bl.a. omfatter sol, vind, vandkraft, geotermi og biomasse. 

Læs mere om Danmarks energisamarbejde med Indonesien (på engelsk).

Hurtigt voksende elforbrug i Indonesien og på Lombok

Elforbruget i Indonesien vokser så hurtigt, at udbygningen med ny el-produktion har svært ved at følge med. Forsyningssikkerheden er den altoverskyggende førsteprioritet i det Indonesiske energisystem, da manglen på strøm frygtes at hæmme den økonomiske vækst. Indonesien har desuden store kul ressourcer, som kan være nærliggende for regeringen at udnytte for dermed at skabe lokale arbejdspladser. Derfor holdes den lokale kulpris kunstigt lav, og den indonesiske regering planlægger at udbygge med 35 GW kulkraftværker for at sikre elforsyningen til borgere og industri.

Figur 1: Lomboks elforbrug er fordoblet siden 2011 og forventes at blive fordoblet igen frem mod 2030 (t.v.). Figuren til højre viser elforbrug og -produktion på en typisk dag i 2030 i scenariet med eksternalitetsomkostninger og markedspris på kul. Det ses, at det er konkurrencedygtigt at integrere store mængder solenergi og balancere med energilagring i form af Li-ion-batterier.

Lombok huser en befolkning på 3,5 millioner mennesker, men har i dag kun et maksimalt elforbrug på ca. 260 MW. Til sammenligning har vi i Danmark et peak forbrug på ca. 6.000 MW og dermed et maksimalt elforbrug, der er ca. 14 gange så stort per person, ligesom en danskers årlige elforbrug i gennemsnit er 14 gange så stort som på Lombok. Men hvor det danske elforbrug har været konstant de seneste år, er elforbruget på Lombok fordoblet siden 2011 og forventes at fordoble igen frem mod 2030.

Baggrund

Programmet for Strategisk Sektorsamarbejde (SSC) mellem Danmark og Indonesien startede i 2016 og er et tæt samarbejde mellem det indonesiske ministerium for energi og ressourcer (MEMR) og National Energy Council (NEC). Formålet er at støtte udviklingen af politik, strategier og løsninger til at øge elektrificeringsraten og til at nå de langsigtede målsætninger om vedvarende energi og energieffektivisering.

De to projekter på Lombok er lavet I samarbejde mellem NEC, den lokale regering på Lombok (Dinas ESDM NTB), Lombokslokale afdeling af elselskabet (PLN NTB), Ea Energianalyse, KPMG, den danske ambassade i Jakartaog Energistyrelsen.

Kontakt:

  • Fuldmægtig, Loui Algren, +45 3395 4350, loa@ens.dk
  • Fuldmægtig, Marievi Vestarchi, +45 3392 6747, mev@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum