Pressemeddelelse -

Ice Danmark vinder frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet

Energistyrelsen har modtaget en tilmelding til auktion over 450 MHz frekvensbåndet fra Ice Danmark, og Ice Danmark har derfor vundet retten til at bruge frekvenserne.

Energistyrelsen har i dag godkendt Ice Danmark ApS’s tilmelding til auktion over 450 MHz-frekvensbåndet. Auktionen skulle have fundet sted den 23. juni, men da Energistyrelsen kun har modtaget tilmelding fra Ice Danmark (også kaldet Net1), tilbydes Ice Danmark frekvenserne til minimumsbudsummen på 50.000 kr.

Energistyrelsen besluttede at holde auktion over frekvenserne, da to selskaber ansøgte om frekvenserne i marts 2020 i forbindelse med en såkaldt fremlysning.

Ice Danmark er indehaver af den nuværende tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet. Den nye tilladelse træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber den 31. december 2037.

Kontakt

Fuldmægtig Solveig Nisbeth Henriksen, sohe@ens.dk, 33 92 67 61

Specialkonsulent Henriette Stang Meulengracht, hsm@ens.dk, 33 92 75 68

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • teleforsyning

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale