Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Jude-1 vurderingsboringen afsluttet i Nordsøen

Pressemeddelelse:

Vurderingsboringen Jude-1 bekræftede tilstedeværelsen af olie i Nedre Kridt Tuxen Formationen i Bo Syd forekomsten.

Mærsk Olie og Gas A/S har som operatør for tilladelse 8/06, delområde B, boret vurderingsboringen Jude-1 (5504/7-18) i den sydvestlige del af Nordsøen.

Jude-1 blev boret som en lodret dataindsamlingsboring med tre stratigrafiske mål: Nedre Kridt Kalk, Øvre Jura Farsund skifer og mulige sandsten i den underliggende del af Farsund formationen.

Boringen bekræftede tilstedeværelsen af olie i Nedre Kridt Tuxen Formationen i Bo Syd forekomsten, som var påvist med tidligere boringer i området. Der blev udtaget væskeprøver og foretaget målinger til yderligere karakterisering af forekomsten.

Der blev udtaget borekerner og væskeprøver samt indsamlet data fra Farsund olieskiferen.

Boringen påtraf ikke de forventede sandsten i den underliggende del af Farsund formationen.

Borearbejdet i Jude-1 blev påbegyndt den 2. juni 2015 med boreplatformen Noble Sam Turner på positionen 55° 45 45,05" N; 04° 32' 52,87" E (UTM zone 31; 6.180.869,48 m N; 597.138,16 m E), hvor vanddybden er 44 meter. Boringen sluttede i lersten af Øvre Jura alder i en dybde af 3488 meter under havets overflade.

Følgende selskaber deltager i tilladelse 8/06, delområde B:

Selskab (%)Shell Olie og Gasudvinding Danmark B.V. Holland. Dansk Filial36,8A.P. Møller - Mærsk A/S  31,2Nordsøfonden 20,0Chevron Denmark, Filial af Chevron Denmark Inc., USA  12,0

Boringen bliver nu lukket permanent. Efter lukningen vil boreplatformen Noble Sam Turner blive flyttet til Tyra Sydøst for at bore indvindingsbrønde.

Se også kortbilag.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk.

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum