Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Løsninger på landbrugets klimaudfordringer skal spire på Fyn

Energistyrelsen har inviteret en lang række interessenter indenfor landbrugs- og klimaområdet til en BaseCamp om klimaudfordringerne på landbrugsområdet den 4.-5. februar på Dalum Landbrugsskole på Fyn. 50 eksperter skal i over et døgn diskutere mulige løsninger og fremtidige udviklingsveje for Danmarks klima og landbrug, og BaseCamp’en skal give de rammer, der sikrer en uformel og fri diskussion på tværs af forskellige interesser.

I fremtiden skal Danmark på en og samme tid sikre en konkurrencedygtig landbrugssektor i vækst og opnå betydelige reduktioner i de danske drivhusgasudledninger. Det er en udfordring, og løsningerne ligger ikke lige for.

Traditionelt set har klimapolitik og landbrugspolitik ofte været hinandens modsætninger. Det, der gavner det ene område, har typisk spændt ben for ambitionerne på det andet område.

På BaseCamp’en skal der fokuseres på at finde løsninger, der kombinerer hensynet til både klimaet og landbrugets fortsatte vækst og beskæftigelse. Det kræver en tæt dialog mellem interessenterne og åbenhed over for nye måder at anskue tingene på. Nye løsninger kræver en ny tilgang til udfordringen.

”Vi skal sætte den klassiske, regulatoriske værktøjskasse lidt til side og i stedet tænke over, om ikke vi kan finde både nogle nye og bedre værktøjer og ikke mindst nogle nye og bedre samarbejdsformer. Denne opgave kræver, at alle gode kræfter der ved noget om klima og landbrug mødes og i fællesskab får alle kort på bordet, får alle perspektiver frem og fordomsfrit og konstruktivt diskuterer de potentielle veje frem.”, siger direktør i Energistyrelsen Morten Bæk.

På BaseCamp’en vil der blive sat fokus på spørgsmål som: hvordan sikrer vi den mest optimale udnyttelse af landbrugets restprodukter? Er der nye klimavenlige produkter, som landbruget med fordel kan producere i fremtiden? Og er det muligt at forbedre landbrugets muligheder for at optimere og styre deres produktionsprocesser? Disse spørgsmål vil blive taget under kærlig behandling under en række forskellige workshops og gennem oplæg og indspark fra de fremmeste eksperter på feltet. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vil ved afslutningen af camp’en blive præsenteret for resultatet af deltagernes overvejelser.

”Det er en stor udfordring vi står overfor, og vi når ikke i mål på en dag eller to, men forhåbentlig kan BaseCamp’en blive indledningen på en konstruktiv proces, hvor vi i fællesskab kan udvikle fremtidens gode løsninger”, siger Morten Bæk.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum