Gå til indhold
Mexico og Danmark fortsætter frugtbart samarbejde på klima- og energiområdet

Pressemeddelelse -

Mexico og Danmark fortsætter frugtbart samarbejde på klima- og energiområdet

Torsdag den 15. juni 2017 fejrede Mexico og Danmark tre års vellykket samarbejde indenfor klima, vedvarende energi og energieffektivitet. Samtidig annonceredes et nyt treårigt partnerskabsprogram med et samlet budget på 34 mio. kr. Partnerskabsprogrammet forventes at træde i kraft umiddelbart efter 1. juli 2017.

Mexico er blandt de lande, hvor der forventes en stor stigning i CO2-udledninger de kommende år. Danmarks 40-årige erfaring med vedvarende energi og energieffektivisering skal medvirke til at støtte landets grønne omstilling. Energipartnerskabet med myndighederne i Mexico vil gavne verdens klima og forbedre muligheder for dansk eksport.

Med FN’s 17 nye verdensmål har verden for første gang fået en global ramme for grøn omstilling. Det har igangsat massive investeringer over hele verden og skaber en stor efterspørgsel efter netop de teknologier, løsninger og serviceydelser, den danske energibranche er verdensførende i at levere og eksportere.

Mexico er på rette vej, når det gælder indfrielse af de ambitiøse målsætninger for ren energi, energieffektivitet og reduktion af CO2-udledning. Det står klart efter tre års energisamarbejde mellem Mexico og Danmark med flotte resultater. Blandt de mange resultater, der blev præsenteret i Mexico den 15. juni, er:

  • Støtte til analyser bag og implementering af Mexicos reduktionsmål ifm. Paris-aftalen (Intended Nationally Determined Contributions), hvilket førte til at Mexico var det første udviklingsland, der præsenterede deres INDC for UNFCCC – og som nr. 4 globalt set.
  • Etablering af et partnerskab mellem den mexicanske og den danske el-systemoperatører (CENACE og Energinet), hvor Energinet supporterer Mexico i deres proces frem mod at integrere mere fluktuerende energi (vedvarende energi) i energisystemet.
  • Udvikling af langsigts-energiscenarier, der indgår i det mexicanske Renewable Energy Outlook og kan bruges i planlægningen af den mexicanske omstilling til mere vedvarende energi
  • Udarbejdelse af en energieffektivitetsstrategi med energieffektivitetsmålsætninger, samt grundlag for etablering af et støttesystem baseret på frivillige aftaler, baseret på de danske erfaringer.

Andre aktiviteter inkluderer evaluering af mexicanske klimatiltag, udarbejdelse af teknologikataloger, udarbejdelse af biomasse roadmap, implementering af normer for energieffektivitet i bygningsreglementet for nye bygninger, implementering af energiledelsessystemer i udvalgte, store industrier. Se mere her.

Fakta

  • Det nye program har et budget på DKK 34 millioner og er finansieret af udviklingsbistanden via Klimapulje 2017 og løber i perioden 2017-2020.
  • Med aftalen om samarbejde indtil medio 2020 vil Danmark fortsat kunne dele erfaringer og best-practice indenfor klima, vedvarende energi og energieffektivitet. Fra Mexico kan Danmark fx lære af de mexicanske erfaringer med VE udbud, så samarbejdet er til gensidig gavn.
  • Programmet har været baseret på tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem de mexicanske myndigheder og Energistyrelsen. Det vil blive indplaceret to Danida-rådgivere hos partnermyndigheder til at understøtte samarbejdet.
  • Formandsskabet i samarbejdet består af viceminister Leonardo Beltrán Rodríguez, Energiministeriet i Mexico; viceminister Rodolfo Lacy Tamayo, Ministeriet for Miljø og Naturressourcer i Mexico; og vicedirektør Stig Uffe Pedersen fra Energistyrelsen.

Kontakt

Specialkonsulent Nethe Veje Laursen, 2572 8290, nvl@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum