Gå til indhold
Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Pressemeddelelse -

Ny strategi skal fremme nye klimavenlige teknologier

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har besluttet otte nye fokusområder for støtte til grønne projekter. Det sker som led i en ny 2030-strategi, der skal forbedre klimavenlige teknologiers vej til markedet.


EUDP’s bestyrelsesformand, Anne Grete Holmsgaard, har netop præsenteret en ny strategi for EUDP og tilskudsordningen for test af storskalaanlæg, Green Labs DK.

Strategien skal udmøntes i projekter, der på en gang bidrager til grøn vækst og beskæftigelse og til reduktion af udledningerne af drivhusgasser med 70 % i 2030,” siger Anne Grete Holmsgaard.

Siden etableringen af EUDP i 2007 har 1.000 projekter modtaget 5 mia. kr. i støtte fra den offentlige tilskudsordning, der er placeret i Energistyrelsen. Programmets midler er normalt suppleret af finansiering fra virksomheder, universiteter og andre, der med egne penge – typisk halvdelen af projektbudgettet – er med til at finansiere den energiteknologiske innovation.

Følg pengene 

Konkret har EUDP’s bestyrelse defineret otte fokusområder i den nye strategi: Det er her, at Anne Grete Holmsgaard og de seks andre bestyrelsesmedlemmer forventer at sende flest penge hen i de kommende år. Fokusområderne er blandt andet formuleret med udgangspunkti tæt dialog med virksomheder, forskere og med klimarådets anbefalinger.

  1. Mere grøn el – og til flere formål
  2. Energieffektivisering
  3. Person- og let varetransport
  4. Tung transport og Power-to-X i stor skala
  5. Varme- og varmelagring
  6. Grøn procesenergi
  7. Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering
  8. CO2-fangst og -lagring.

Projekterne passer

Ved den seneste ansøgningsrunde til EUDP i september 2020 fordelte 96 procent af alle ansøgte midler sig inden for de otte nye fokusområder.

Alle kan søge om EUDP-støtte, og alle gode projekter kan i princippet få støtte. Det gælder også projekter, der falder uden for de otte områder. Vi forventer dog, at vi primært vil støtte projekter inden for fokusområderne, da det er her, at vi for alvor kan gøre en grøn forskel med penge til de vigtigste grønne løsninger,” siger Anne Grete Holmsgaard.

Strategien løber frem til 2030. Den revideres efter fire år, så den passer til den nyeste forskning og udvikling i energisektoren.

Kontakt

Claus Meineche, sekretariatschef: +45 33 92 77 93 // clme@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum