Pressemeddelelse -

Søg tilskud til fremme af energieffektivitet i bygninger

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug data, digitalisering, datadrevne beslutningsstøtte mv. Fristen for at søge er 30. oktober 2017.

Som opfølgning på regeringens initiativ ”Energieffektive og Intelligente bygninger” giver Energistyrelsen nu tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter inden for området. Formålet med tilskudsordningen er at fremme energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug data, digitalisering, datadrevne beslutningsstøtte mv.

Energistyrelsen indkalder fra 10. juli 2017 ansøgninger om tilskud til projekter til afprøvning og/eller udvikling inden for de to områder:

  • Screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer,
  • Energieffektiv drift af bygninger.

Projekterne skal have fokus på anvendelse af data, digitalisering og kommunikationsteknologi mv. til udvikling af værktøjer, metoder, produkter eller løsninger, der kan bidrage til effektivisering af energiforbruget i bygninger.

Der ydes tilskud inden for en ramme på ca. 6,7 mio. kr. Tilskuddet er på maksimalt 40 pct. af omkostningerne til projektet, og det kan ydes til virksomheder og forsknings- og vidensformidlende institutioner.

Ansøgninger om tilskud sendes til Energistyrelsen på adressen intelbyg@ens.dk. Fristen for ansøgninger er senest 30. oktober 2017.

Læs mere om tilskudsordningen til fremme af energieffektivitet i bygninger

Kontakt

Chefkonsulent Renato Ezban, 33 92 77 23, re@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale