Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Pressemeddelelse -

Sol-, vind-, vand- og bølgeenergi i konkurrence om ny støtte

Energistyrelsen indkalder i dag tilbud til det teknologineutrale udbud i 2021, hvor solcelleanlæg, vindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg kan konkurrere om støtte. Fristen for at afgive tilbud er 22. oktober 2021.

I 2021 afholdes det tredje teknologineutrale udbud. Denne gang kan både solcelleanlæg, landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg deltage. Som aftalt med Klimaaftalen for energi og industri mv. fra juni 2020 er støttemodellen ændret fra at være et tillæg til markedsprisen til at være en såkaldt ”Contract for Difference” (CfD-støttemodel), hvor staten påtager sig en større del af den langsigtede risiko forbundet med udbygning af vedvarende energi.

Det seneste teknologineutrale udbud blev afholdt i 2019, hvor solceller og vindmøller konkurrerede om den laveste støttepris, hvilket resulterede i et vægtet gennemsnit af de vindende pristillæg på 1,54 øre/kWh. Det var 32% lavere end året før og 16 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (kaldet 25-øren), der udløb i februar 2018.

Op til 1,2 milliarder kroner i årets udbud

Det kommende teknologineutrale udbud anvender en CfD-støttemodel, hvor VE-opstillere kan opnå en fast afregningspris på op til 25 øre/kWh i 20 år, og hvor den samlede potentielle støtte er på 1,2 milliarder kr. (i 2020-priser). VE-opstillere kan desuden vælge at byde ind i udbuddet med en del af et VE-anlæg. Med denne fleksibilitet vil både støtte og elprissikring bedre kunne tilpasses behovet i det enkelte projekt.

Da forskellige teknologier konkurrerer om støtte i det teknologineutrale udbud, vides det ikke på forhånd, hvordan støtten fordeles mellem sol, vind, bølgekraft og vandkraft.

Tilbud skal afgives via udbudsportalen  senest 22. oktober 2021, kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet for det teknologineutrale udbud på udbudsportalen

Læs mere om udbuddet på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Fakta om det teknologineutrale udbud:

  • Der vil blive afholdt ét samlet teknologineutralt udbud i 2021, der sammenlægger de afsatte midler for 2020 og 2021. Det teknologineutrale udbud i 2021 vil have et samlet udbetalingsloft for staten på 1,2 mia. kr. (2020-priser) og en kapacitetsbegrænsning på ca. 428 MW (landvindækvivalenter).
  • Det kommende teknologineutrale udbud anvender en tosidet CfD-støttemodel, hvor støtten kan variere fra år til år, mens den er fast inden for hvert kalenderår. Støtten gives i 20 år.
  • Der er fastsat et budloft på 25 øre/kWh. Projekter skal være langt i projektudviklingen, og fx have en lokalplansgodkendelse. Projekter skal nettilsluttes inden hhv. 2 eller 4 år fra indgåelse af kontrakt med Energistyrelsen afhængig af teknologi. Åben-dør havvindmøller skal nettilsluttes inden for 4 år, og de andre teknologier inden for 2 år.
  • Den 4. maj 2021 opnåede det teknologineutrale udbud den nødvendige godkendelse hos Europa-Kommissionen efter retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.
  • Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020 en aftale om at fortsætte de teknologineutrale udbud til 2021, hvor der konkurreres om at levere mest grøn strøm for pengene. Derudover blev der reserveret midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024.

Kontakt:

Fuldmægtig Anne Uwamariya, 33 92 74 27 anuw@ens.dk

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, e-mail: jsks@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum