Pressemeddelelse -

Solceller og husstandsmøller: Pristillæg og BoligJobordningen kan ikke bruges samtidigt

Der kan ikke modtages pristillæg til solceller eller husstandsmøller, hvis der samtidig foretages fradrag efter BoligJobordningen for samme anlæg. Dette gælder for de personer, som er blevet tildelt pristillæg siden november 2012.

Ejerne af et solcelleanlæg eller en husstandsmølle kan ikke både foretage pristillæg og modtage fradrag efter BoligJobordningen for samme anlæg. Forklaringen på det skal findes i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte, hvor det fremgår, at der skal tages forbehold for dobbelt støtte.

Kravet fremgår også i Europa-Kommissionens afgørelser fra oktober 2014, hvor støtten til solceller, hustandsmøller m.v. blev godkendt. Afgørelserne er tilgængelige på Europa-Kommissionens hjemmeside her: Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement og Støtte til solenergi og øvrige vedvarende energianlæg.

Energistyrelsen har i bekendtgørelserne om solceller og husstandsmøller derfor i 2015 indsat et krav om, at ansøgeren skal afgive en bekræftelse på, at ansøgeren ikke har eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg.

Kravet fra Europa-Kommissionen bevirker, at en ansøger ikke kan opnå støtte efter reglerne om eksempelvis solceller og samtidig modtage eksempelvis fradrag under BoligJobordningen for samme anlæg. Kravet gælder generelt for al supplerende investeringsstøtte og ikke kun for BoligJobordningen. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at dette krav ville gælde, uanset om kravet er anført i bekendtgørelserne eller ej.

Kravet gælder for alle de anlæg, der har modtaget pristillæg siden 20. november 2012 eller vil modtage pristillæg fremover. Har en anlægsejer modtaget både pristillæg og anden støtte, herunder foretaget fradrag efter BoligJobordningen, er anlægsejeren forpligtet til at kontakte Energinet.dk for nærmere vejledning om, hvordan pristillægget eller den anden modtagne støtte kan reguleres/tilbagebetales.

Hvis en anlægsejer tidligere udover at modtage pristillæg eksempelvis har foretaget fradrag efter BoligJobordningen til etablering af et solcelleanlæg, kan anlægsejeren tilbagebetale pristillægget. Alternativt er der mulighed for at fjerne fradraget efter BoligJobordningen ved at ændre sin årsopgørelse på SKAT's TastSelv og evt. anvende fradraget til andet end etablering af solceller eller husstandsmøller.

Årsopgørelsen for 2012 kan imidlertid alene rettes efter anmodning til SKAT. Anmodning kan sendes via SKAT's TastSelv senest 6 måneder fra offentliggørelsen af denne meddelelse.

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale