Gå til indhold
Stor forskel på mobiltelefoners antennekvalitet

Pressemeddelelse -

Stor forskel på mobiltelefoners antennekvalitet

PRESSEMEDDELELSE FRA ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET: Ny undersøgelse af antennekvaliteten på mobiltelefoner og tablets viser, at mobiltelefoner med de dårligste antenner kræver 10 gange bedre signal for at få forbindelse end mobiltelefoner med de bedste antenner.

Når mobildækningen skal forbedres, er det vigtigt, at mobilselskaberne udbygger og forbedrer mobilnettet, men det er også vigtigt for dækningen, at forbrugerne er bevidste om, at antennekvaliteten har betydning.

”Undersøgelsen viser, at der kan opleves stor forskel i mobildækningen afhængig af hvilken mobiltelefon, man bruger. Det er en god idé, at forbrugeren spørger til antennekvaliteten, når man skal købe en ny mobiltelefon,” sigerenergi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

”Jeg har fortsat fokus på, at mobildækningen i Danmark skal være bedre, og derfor stiller vi krav om, at mobilselskaberne skal skabe god dækning i de områder, der oplever dårlig dækning, når vi sælger mobilfrekvenser til selskaberne. Men denne undersøgelse viser, at forbrugerne også selv kan gøre noget ved at efterspørge en god antennekvalitet i mobiltelefonen,” siger energi-, forsynings- og klimaministeren.

Aalborg Universitet har undersøgt antennekvaliteten på de 26 mest populære mobiltelefoner og 4 tablets i Norden for Energistyrelsen og telemyndighederne i Norge, Sverige og Finland samt Teleindustrien med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Energi-, forsynings- og klimaministeren udtaler: ”Jeg er glad for, at Energistyrelsen sammen med telemyndighederne i de andre nordiske lande og Teleindustrien har undersøgt antennekvaliteten på de mest solgte mobiltelefoner.

Læs yderligere information om undersøgelsen af antennekvaliteten i mobiltelefoner og tablets.

Fakta:

Antennekvaliteten har stor betydning for forbrugerens oplevelse af mobildækningen i områder med svag mobildækning. Det gælder især, når mobiltelefonen bruges til taletelefoni. Der er stor forskel på antennekvaliteten i mobiltelefonerne. Hvis der er svag mobildækning, der hvor man ofte bruger mobiltelefonen, vil dækningen ofte kunne forbedres ved at vælge en mobiltelefon med gode antenneegenskaber.

Undersøgelsen viser, at:

  • Der er stor forskel på antennefølsomheden, når mobiltelefonerne benyttes til talekald.
  • Man kan ikke konkludere, at én bestemt mobiltelefon er bedst. Det afhænger af, hvad man skal bruge telefonen til, og hvor man bruger den.
  • Kroppen/hovedet og hænderne svækker mobilsignalet, fordi de skygger for antennen. Undersøgelsen viser også, at der for nogle mobiltelefoner er forskel på mobilsignalet afhængigt af, om den holdes i højre eller venstre hånd under samtale.
  • Kvaliteten i mobilforbindelsen kan forbedres ved at formindske kroppens påvirkning. Det kan man for eksempel gøre ved at benytte headset – og særligt et trådløst headset, hvor mobiltelefonen kan placeres længere væk fra kroppen.
  • Hvis mobiltelefonen især benyttes til data (facebook, browsing, mail), er der også mobiltelefoner, der fungerer bedre end andre, men betydningen er mindre end for taleopkald.
  • Nogle mobiltelefoner har god antennekvalitet i alle de testede kombinationer af teknologi og frekvensbånd (2G, 3G, 4G) både for talekald og for dataoverførsler.
  • Der er lille forskel på antennekvaliteten i tablets. Det betyder, at det er mindre kritisk for brugeroplevelsen, hvilken tablet man benytter.

Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressechef Jesper Caruso, mobil: 4172 9184, jesca@efkm.dk

Yderligere kontaktinfo:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Chefkonsulent Robert Lindgaard, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 70, rli@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum