Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Stor interesse for at udvikle ny havvindteknologi

Der er stor interesse for at deltage i den særlige forsøgsordning på 50 MW for ny havvindteknologi. Ordningen skal bidrage til udvikling og demonstration af fremtidens havvindteknologi, så Danmark kan blive ved med at være et af verdens førende lande på havvind.

Fire projektudviklere har budt på at opstille i alt 144 MW forsøgsmøller, som skal tage næste skridt i udvikling og demonstration af teknologi for havvind, så det bliver billigere at opføre havmølleparker i fremtiden.

Udvælgelsen foretages af Energistyrelsen på baggrund af objektive kriterier såsom udviklingspotentialet og muligheden for reelle omkostningsreduktioner i opførslen af havmølleparker.

”Det er et stærkt felt, som konkurrerer om de 50 MW, og jeg har store forventninger til resultatet af forsøgsordningen. Jeg håber, at de udvalgte projekter vil skabe banebrydende teknologi, som vil gøre fremtidige havmølleparker billigere og mere effektive, så vi kan få lavere elpriser, øge eksporten af energiteknologi og skabe danske arbejdspladser”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Følgende projekter konkurrerer om de 50 MW:

  • EDF Energies Nouvelles med projektet ”Frederikshavn Offshore Wind Demo” ansøger om 40 MW. Projektet vil fokusere på fundamenter og kabler samt installation og operation og maintenance.
  • European Energy med projektet ”Monopiles & Turbines – Life Cycle Improvements” ansøger om 44 MW. Projektet vil fokusere på installationen af monopæle samt beskyttelse mod erosion.
  • European Energy med projektet ”GBF enhanced – version 2 and O&M optimization” ansøger om 32 MW. Projektet vil fokusere på at reducere omkostninger ved konstruktion af fundamenter samt operation af havmølleparker.
  • Nissum Bredning Vindmøllelaug med projektet ”Testbed for new technologies and integrated design” ansøger om 28 MW. Projektet vil blandt andet teste og optimere den nye Siemens 7 MW vindmølle samt prototyper af ”Gravity Jacket” fundamenter.

”Interessen for forsøgsordningen bekræfter endnu engang, at Danmark er et af de mest attraktive lande i Europa at opstille havvindmøller og investere i grøn omstilling. Det glæder mig, da god konkurrence og innovation er vejen til lavere omkostninger, øget vækst og bedre konkurrencevilkår”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen vil nu evaluere ansøgningerne med udgangspunkt i minimums- og vurderingskriterierne i ”Indkaldelse af ansøgninger” fra juli 2015. Den endelige beslutning forventes at blive truffet ved udgangen af året.

Fakta

  • Forsøgsordningen blev i november 2012 aftalt i et delforlig under Energiaftalen om de kystnære havvindmøller.
  • De havvindmøller, der etableres under ordningen, får en fast afregning på 70 øre/kWh i en periode svarende til ca. 50.000 fuldlasttimer.
  • Puljen blev i foråret 2013 implementeret i VE-loven, og i december 2014 modtog Energistyrelsen statsstøttegodkendelsen fra EU-Kommissionen.

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 300 beskæftiget i Energistyrelsen.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum