Gå til indhold
Figur: Andele af alle fastnet bredbåndsabonnementer via kobber, kabel-tv- og fibernet, 2018-2019
Figur: Andele af alle fastnet bredbåndsabonnementer via kobber, kabel-tv- og fibernet, 2018-2019

Pressemeddelelse -

Telestatistik: Bredbånd via kabel-tv-net er nu størst, men fiber haler ind

Kabel-tv-nettet er for første gang den infrastruktur, som flest danskere får fastnet-bredbånd over, mens bredbånd via fiber fortsat vokser mest. Bredbåndsabonnementer med downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s er steget til lidt over 1 mio. Det viser Energistyrelsens ’Telestatistik – første halvår 2019’ - baseret på tal fra teleselskaberne. 

En kablet kobberforbindelse har været den type infrastruktur, som flest danskere fik deres fastnetbredbånd over, siden bredbånd blev kommercielt tilgængeligt for over tyve år siden. Kobberet er dog løbende blevet udskiftet med andre typer infrastruktur, og det betyder, at kabel-tv-nettet for første gang er den mest anvendte bredbåndstype med en tredjedel af alle abonnementer. Herefter følger de kobberbaserede med 32 pct., og på tredjepladsen findes fibernetbaseret bredbånd (ekskl. fiber-LAN) med en andel på 27 pct.

Fibernet er fortsat den hurtigst voksende fastnet bredbåndstype med en stigning fra midten af 2018 og et år frem på 13,8 pct. eller 83.000 nye fiberabonnementer. Samlet set steg antallet af bredbåndsabonnementer med 0,7 pct. i samme periode til 2.548.000.

Stigningerne i kabel-tv- og fibernetabonnementer betyder også, at høje downloadhastigheder fortsat vinder frem. Bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download steg med 17 pct. fra 867.000 i midten af 2018 til 1.017.000 året efter, og de udgør nu 40 pct. af samtlige fastnetbredbåndsabonnementer.

Af de 40 pct. – som udgør lidt over 1 mio. abonnementer med mindst 100 Mbit/s i download – er 47 pct. via kabel-tv-net og 38 pct. via fibernet. De resterende teknologier deles om de sidste 15 pct. Andelen med 100 Mbit/s i download, som er via fibernettet, er steget 4,5 procentpoint eller 96.000 abonnementer fra midten af 2018 og et år frem.

Andre hovedresultater fra ’Telestatistik – første halvår 2019’ kan findes her

Hent Data med historisk data, selskabernes tilhørende markedsandele og definitioner samt et bilag med datagrundlag og definitioner for ’Telestatistik – første halvår 2019’

Kontakt

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, 33 92 75 76, jka@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum