Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Tilsynet med beredskab i el- og gassektoren overgår til Energistyrelsen

1. september 2019 overtager Energistyrelsen tilsynet med beredskab i el- og naturgassektoren fra Energinet. Det sker for at styrke sammenhængen mellem reguleringen og tilsynsopgaven i Energistyrelsen og skabe en mere entydig rolle for Energinet som koordinerende i el- og gassektoren.

Energistyrelsen overtager pr. 1. september 2019 syv medarbejdere fra Energinets beredskabsenhed. Beredskabsenheden sagsbehandler beredskabsplaner, øvelses- og hændelsesrapporter og konklusioner på risiko- og sårbarhedsanalyser for ca. 70 selskaber i el- og naturgassektoren. Enheden er ligeledes tilsynsmyndighed for selskaberne. Formålet er at sikre en velfungerende krisestyring af kritisk infrastruktur, som er i stand til at håndtere alle typer af kriser og opretholde eller hurtigst muligt genoprette forsyningen. 


Den væsentligste ændring er nye kontaktoplysninger

Tilsynsopgaven videreføres i uændret form, og overflytningen betyder alene, at kontaktoplysningerne til medarbejderne ændrer sig. Berørte selskaber er blevet kontaktet direkte i forbindelse med overflytningen.

Fra 1. september 2019 kan beredskabsenheden kontaktes via beredskab@ens.dk. Har man spørgsmål til overflytningen, bedes man henvende sig til denne postkasse.

I forbindelse med overflytningen har klima-, energi- og forsyningsministeren underskrevet fire nye bekendtgørelser. Det drejer sig om:

 • Beredskabsbekendtgørelserne om beredskab i el- og naturgassektoren
 • Bekendtgørelsen om it-beredskab i el- og naturgassektorerne
 • Bekendtgørelsen om gebyrfinansiering


Af hensyn til brugerne af bekendtgørelserne har Energistyrelsen valgt at genudstede bekendtgørelserne i stedet for at lave ændringsbekendtgørelser, og derfor ophæves de eksisterende bekendtgørelser.

Læs mere om tilsynet med beredskab i el- og gassektoren på Energistyrelsens hjemmeside.


Fakta

 • Beslutningen om overflytningen er sket i forbindelse med ændringen af lov om elforsyning og lov om gasforsyning m. fl i maj 2019
 • Om enheden: Enheden fastlægger niveauet for beredskabsarbejdet på baggrund af dialog med myndigheder og sektoren og dette skal afspejle, at el- og gassektoren er kritisk infrastruktur, og bør leve op til nationale og internationale standarder.
 • I alt bliver syv medarbejdere overført til Energistyrelsen pr. 1. september
 • Energinet vil fortsat håndtere den del af opgaverne, der relaterer sig til koordinering af beredskabsarbejdet i henholdsvis elsektoren og gassektoren, både før, under og efter en krise.


Oversigt over ændringer i beredskabsbekendtgørelserne

 • Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren nr. 1024 af 21. august 2007 erstattes af bekendtgørelse om beredskab for elsektoren nr. 819 af 14. august 2019.
 • Bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren nr. 1025 af 21. august 2007 erstattes af bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren nr. 821 af 14. august 2019
 • Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 425 af 1. maj 2018 erstattes af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne nr. 820 af 14. august 2019.
 • En ændring af visse frister for udarbejdelse af beredskabsmateriale efter ønske fra el- og naturgasvirksomhederne, der sikrer bedre tid til virksomhedernes arbejde. Almene- og IT-beredskabsplaner samt konklusionerne fra risiko- og sårbarhedsvurderingerne skal således fremover være modtaget i Energistyrelsen senest den 1. oktober.
 • En tilpasning af reglerne, der har til formål at sikre overførelsen af og kontinuitet i tilsynsopgaven, samt informationsudveksling mellem Energinet og Energistyrelsen (som følge af den planlagte overflytning).
 • ”Energinet.dk” rettet til ”Energinet”, som følge af energi-, forsynings og klimaministerens beslutning herom i december 2017.

Kontakt

Fra 1. september 2019 kan beredskabsenheden kontaktes via beredskab@ens.dk. Har man spørgsmål til overflytningen, bedes man henvende sig til denne postkasse.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum